Changer Meetup

Changer Meetup

to
Šibenik

CHANGER MEETUP je jedinstveno kulturno-turističko događanje koje se održava u Šibeniku, na nekoliko lokacija u povijesnoj jezgri. U njegovom je središtu pet trodnevnih programa (CHANGER MEETUP CONFERENCE, CHANGER MEETUP MULTIMEDIA, CHANGER MEETUP STREET ART, CHANGER MEETUP PLAYGROUND i CHANGER MEETUP MUSIC) koji će okupiti najznačajnije domaće i regionalne nositelje promjena u područjima kojima se oni bave (od businessa do umjetnosti). Zbog činjenice da dobra hrana mijenja pogled na svijet, na dva mjesta u samome centru odvijat će se Four Croatia - gastronomski CHANGER MEETUP FOOD & FUN.