Fascinující flóra Chorvatska

Fascinující flóra Chorvatska

Chorvatsko je fascinující země plná přírodních krás. V Chorvatsku roste více než 5 000 různých rostlinných taxonů a předpokládá se, že mnohé ještě ani nebyly objeveny či popsány. Pokud tento známý údaj srovnáme s malou rozlohou Chorvatska, můžeme bez váhání říci, že se jedná o výjimečné bohatství. I rozlohou mnohem větší země Evropy mají střídmější flóru.

 

Odkud takové bohatství flóry? Chorvatsko se coby jihoevropská země nachází na pomezí kontinentálního a středomořského klimatu. S takovou geografickou polohou je diverzita flóry také výsledkem přežívání části starověké flóry (tzv. relikty), neboť tyto oblasti byly v obdobích největších ledových dob ledu a sněhu většinou ušetřeny.

 

Na vznik velkého počti rostlinných taxonů měla vliv také kombinace velice rozmanitého reliéfu - vysokých pohoří, krasových polí, říčních údolí a velmi členitého pobřeží s četnými ostrovy. 

Arhiva National park Northern Velebit

Chorvatsko může být hrdo na četné autochtonní a endemické rostliny, které úspěšně přežily období velkých klimatických změn, přičemž zejména to platí pro pohoří Velebit a Biokovo, Kvarner, ústí řeky Krky či šibenické souostroví.

Nicméně svým zvláštním způsobem dokážou nadchnout i všechny ostatní oblasti této malé země.
Ivo Biočina

Na východě Chorvatska tak můžete užívat v bohatých rovinách Slavonie a Baranji, ale také v kopcích, jež protínají řeky a jezera. Reliéf hor a kopců s četnými vodními toky, vinicemi a lesy středního Chorvatska vás naplní zvláštní energií a klidem.

Horské výšiny a (ne)příznivé povětrnostní podmínky přispěly vývoji magické flóry v oblastech Lika a Gorski Kotar, které jsou bohaté na různé druhy nízké vegetace a lesy přizpůsobené tamním nadmořským výškám. Kromě toho nesmíme zapomenout, že se jedná o výjimečnou oblast z pohledu dvou nejznámějších chorvatských rostlinných endemitů - krasového plesnivce a velebitské degenie. Kvarnerský region je, co se týče flóry, jednou z nejbohatších a nejrozmanitějších částí Chorvatska s více než 2 700 různými rostlinnými druhy.

Antun Cerovečki

Nádherné jaderské pobřeží chrání před větry krasové hory a jeho zátoky borové lesy a keřovitá středomořská vegetace.

Zajímavost – houby nejsou rostliny!

Ačkoli většina lidí považuje houby za rostliny, nedávno bylo zjištěno, že jsou geneticky podobné spíše zvířatům. Nemají kořen ani listy a k přežití nepotřebují sluneční světlo. Houby žijí tak, že „vysílají“ svá mikroskopická vlákna do půdy nebo do dřeva a živí se všemi živinami, které najdou a napustí trávicími šťávami.

Ivan Galić

A když už hovoříme o houbách, má v tomto dostihu svého „koně“ i Chorvatsko, neboť dle dostupných údajů čítá chorvatská flóra celkem 8 871 taxonů hub, přičemž některé odhady hovoří o čísle 10 000.

Rozhlédněte se kolem sebe a na každém kroku užívejte v kouzelné flóře Chorvatska!