Martinis Marchi Heritage Hotel

Martinis Marchi Heritage Hotel

Svítící vize

Poslední roky 17. stol. představovaly ponurou a těžké dobu jak pro Šoltu, tak i okolní kraj, kdy z východu přicházely hrozby z Osmanské říše, a stále častější byly i vpády pirátů s jihu. A pak do tohoto temna, v největší míře díky jedné rodině, přišlo světlo.


Tři bratři ze šlechtické rodiny Marchi dostali od Benátské republiky r. 1703 povolení , aby na Šoltě vystavěli hrad, který bude chránit okolní kraj před nebezpečím. Hrad, který postavili r. 1708 tomu účelu posloužil opravdu dobře, ovšem skutečná hodnota, kterou rodina Marchi přispěla ostrovu, byla obsažena v něčem jiném: byla to vize, věda, umění a kultura, světlo osvícenství z evropských hlavních měst. Knihovna této rodiny čítala přes 2700 cenných svazků, které Ivan Petar Marchi osobně vybíral po dobu svých návštěv Benátek i dalších hlavních měst Evropy. Hrabě Ivan Petar je zakladatel Ilirské akademije, která měla za cíl pěstování a vývoj charvátského jazyka, ale i dobročinné instituce Martinis Marchi, která splitské chudině poskytovala bezplatné školní vzdělání.

Hrad i bydliště rodiny Marchi, v němž je dnes umístěn Martinis Marchi Heritage Hotel, v četných podrobnostech vyjadřuje pokrokové smýšlení šlechtické rodiny Marchi. Poklid a světlo byly u nich vždy vítány, o čemž svědčí střešní otvory a prostorný sluncem zalitý dvůr. Vize rodiny Marchi tu ještě stále přebývá - i dnes je tu knihovna plná svazků novějších poznatků a dodnes k nám zavítají nejznámější jména současné literatury, aby zde s vámi debatovali o umění. Toto místo je stále místem světlosti.

 

Okolí hotelu, malebná zátoka Maslenica a panenská netknutá příroda spolu s historickým dědictvím ostrova Šolty i s ostatními okolními ostrovy, také nabízejí okno do snad jiné, jednodušší ale i bohatší doby. Skrytá krása Hvaru, Brače, Visu a Šolty vás překvapí skrytými, divokými a zcela soukromými zátokami, o jakých dnes vědí už jen domácí lidé. Také budete překvapeni tyrkysovým průhledným mořem i vůněmi sluncem rozžhavenými aromatickými bylinkami a brčálem - jednoduše krásou přírody, která se tady nemění již po tisíce let.

 

I zdejší jídla jsou taková - ryby, olivy, víno a med, jednoduché domácí potraviny, z nichž se tu během staletí naučili připravovat fantastické a bohaté pokrmy. Ochutnejte je, med je již z antických dob pokládán za prvotřídný.

Marjan Lešić / Martinis Marchi Heritage Hotel
Tentýž akord bohaté jednoduchosti, poklidu a promýšlení ucítíte všude, protože taková je Šolta a takový je hotel Martinis Marchi, je to místo vizionářského dědictví, které osvětluje cestu druhým.

Kontakt

Put Sv. Nikole 51
Maslinica, Grohote
21430
Dalmácie - Splitská Oblast