Rajská pláž

Rajská pláž

10.6°C
13°C

Největší a nejznámější Rajská pláž je dlouhá 1,5 km a podél ní se umístily nejdůležitější turistické kapacity města. Od r. 2003 ji zdobí Modrá vlajka, mezinárodní symbol kvality a zachovalosti okolí i bezpečnosti plavců. Kromě turistů z Loparu krásy Rajské pláže si užívá i velký počet ostatních rabských turistů, ale i turisté z okolních ostrovů.

Adrealinová pláž
Pláž pro psy
Pláž pro surfaře
Pláž turistického komplexu
Urbánní pláž
Potápěčská pláž
Eko pláž
Městská pláž
Vzdálená pláž
Romantická pláž
Rurální pláž