Pěvecký soubor - v Chorvatsku zván Klapa

Pěvecký soubor - v Chorvatsku zván Klapa

Až jednou ve skutečnosti uslyšíte původní dalmatskou klapu, a to obzvláště v autochtonním prostředí, ať už jde o nějakou uličku anebo náměstí, není pochyb o tom, že se již během prvních tónů zamilujete do tohoto hudebního výrazu. Na rozdíl od určitých, řekněme jiných tradičních nápěvů, klapská písnička je pro svůj homofonický čili stejnozvučný, a přitom i vícehlasý způsob pro posluchače opravdovým zážitkem, takže vůbec neudivuje, že se klapy často shromažďují i proto, aby svojí písní přilákaly dívky k oknům. Je málo krásek, které odolaly klapským písním, jelikož způsob zpěvu a capella s sebou nepřináší hlasité tóny ani divoký rytmus, nýbrž harmonický zpěv, který nikoho nenechá lhostejným.

 

Klapský zpěv má kořeny ve středozemní kulturní oblasti, tedy v městečkách podél moře i na ostrovech. Tyto soubory vznikaly z nedostatku dnešních gadgetů a internetu a ve společnosti přátel se zpívalo nejčastěji bez instrumentů. Obvykle píseň začíná jednohlasně a poté se přidávají další hlasy. I když je někdy dosti těžké porozumět slovům klapské písně, k prožitku stačí, když se pohroužíte do zpěvu, který v důsledku libozvučnosti jako kdyby se dal na cestu po mořských vlnách. Tématika klapského zpěvu vztahuje se k moři, lásce a středomořskému způsobu života, jelikož jen málokdy se a capella zpívá o žalu. Ovšem, na prvním místě je vždy láska, ale přestože se zpívá o již dnes zcela zastaralému způsobu života, zpěv je plný vznešených pocitů, které dosti často oslavují příkladné hodnoty předešlých generací.

 

Kdysi přísně mužská záležitost, dnes je tzv. klapská písnička dosti otevřená forma, takže není žádné překvapení poslechnout si ženské anebo smíšené klapy, které soutěží s mužskými sbory a nezřídka i vítězí. Velké popularitě tohoto hudebního výrazu se po celé zemi, ale i mnohem dále, těší klapy za doprovodu hudebních nástrojů a v moderní úpravě, které se, i když vzdálené od tradice, dostávají na první místa žebříčku. A proto, pokud někde v blízkosti v podloubí uslyšíte zpěv klapy, anebo náhodou navštívíte největší a nejstarší přehlídku tohoto druhu zpěvu v Omiši, snažte si vdechnout každičký tón a pocítíte krásu. Poté si kolem sebe prohlédněte dojaté posluchače a pochopíte proč Dalmáti "na tu svoji písničku nedají ani sáhnout".