Kultura a dědictví

Historie

na každém kroku

Na křižovatce mezi východem a západem, střední Evropou a jižním duchem Středozemí rozvinulo Chorvatsko během staletí 

bohatou uměleckou, literární a hudební tradici. Bohaté kulturní dědictví se prostírá i mimo četná muzea, kostely a katedrály.  

UNESCO

Nemateriální kulturní dědictví v Chorvatsku

Zpěv Ojkanje

Dvojhlasý zpěv a hra v tzv. Istrijské stupnici

Klapský zpěv

Bećarac - vokálně-instrumentální nápěv z oblasti Slavonie a Baranje

Masopustní průvod tzv. zvonkařů (Zvončarů) z oblasti Kastavu

Němé kolo - tichý kolový tanec z Dalmatského záhoří

Sinjská alka - rytířský turnaj v Sinji

Krajkářství v Chorvatsku

Výroba tradičních dřevěných hraček v oblasti Chorvatského Záhoří

Procesí "Za křížem" na ostrově Hvaru

Slavnost sv. Blažeje, patrona Dubrovníku

Jarní průvod královen z Gorjani

Perníkářství v oblasti severního Chorvatska

Středomořská strava na chorvatském Jadranu, ostrovech a části vnitrozemí

The Batana Ecomuseum

Croatia Feeds

Užitečné informace