Esplanade Zagreb Hotel

Halal turismus

v Chorvatsku

Halal turismus v Chorvatsku

Cestovní ruch představuje v Chorvatsku už po léta nejvýznamnější hospodářské odvětví. Aby tomu tak bylo i nadále, je mimořádně důležité držet krok se světovými trendy a každému návštěvníkovi poskytnout vše, co potřebuje, aby se v naší zemi cítil jako doma. Jedním z těchto trendů je nepochybně i halal turismus.

 

Jedná se o relativně novou formu turistické nabídky, která předpokládá, že turistům islámské víry budou poskytnuty dvě základní záležitosti: konzumace halal potravin v pohostinských objektech a podmínky k vykonávání náboženských obřadů v souladu s ustálenými standardy. Samo slovo halal znamená v arabštině „čisté“ nebo „dovolené“, a v islámu jsou jím označovány všechny věci a díla, která neodporují pravidlům islámské víry.

 

Koncepce halal turismu vznikla před šesti lety a vzhledem k jejímu výjimečně rychlému rozvoji by se brzy mohla stát nejodolnější formou cestovního ruchu, pročež je nutné, aby četné země přizpůsobily své služby hostům, kteří primárně přijíždějí ze zemí Perského zálivu, Blízkého východu a severní Afriky. Chorvatsko letos dosáhlo 40 % růstu počtu turistů z těchto zemí, což samo o sobě svědčí o tom, jak je důležité, že si majitelé restaurací a hoteliéři uvědomují význam rozšiřování halal nabídky, aby si všichni hosté, kteří navštíví naši zemi, mohli maximálně vychutnat vše, co skýtá, aniž by přitom museli zanedbávat své náboženské smýšlení, povinnosti a zvyky. V podstatě to předpokládá zvláštní halal stravu, která nesmí přijít do styku s ostatními potravinami. To znamená, že je nutné používat zvláštní kuchyňské náčiní a nádobí při přípravě jídel. Součástí výbavy hotelových pokojů musí být modlitební koberec a Korán, z minibarů musí být odstraněny alkoholické nápoje.


Halal turismus však perspektivně může znamenat více než klasickou nabídku. Ve wellness programech je nezbytné užívat zvláštní certifikovanou kosmetiku. Mimořádně zajímavý je též zdravotní cestovní ruch, který se pomalu ale jistě otevírá i vůči trhům na východě. Jelikož je v Chorvatsku mimořádně příznivý poměr mezi cenou a kvalitou zdravotních služeb ve srovnání s mnoha jinými vyspělými zeměmi, stále více lidí se do naší země vypravuje léčit, nebo podstoupit různé estetické operace a korekce. V tomto odvětví halal turismu je velice důležité mít na paměti nejen zvláštní stravování, ale také oddělené kapacity pro ženské a mužské pacienty. Teprve v počátcích je zatím kongresový halal turismus, ale v následujících pěti letech se očekává jeho rapidní růst. 

Esplanade Zagreb Hotel
Esplanade Zagreb Hotel

Měsíc za měsícem se útěšně rozrůstají možnosti halal stravování. Četné restaurace si už dávno obstaraly halal certifikát a četné podniky, zvláště ty vyrábějící cukrovinky, mají ve své nabídce i více než sto produktů vyhovujících halal certifikaci. V celé zemi se též momentálně může halal certifikátem pochlubit 21 hotelů a sedm turistických agentur. Jejich počet však stále narůstá, aby se absolutně každý host, který navštíví naší zemi, mohl cítit spokojeně.


Když se ucházíte o certifikát, tak musíte sladit výrobu s požadovaným halal standardem, který určuje pravidla a opatření, která musí být splněna, aby byla zaručena halal kvalita. Standardem se potvrzuje, co je dovoleno a co je zakázáno podle islámským předpisů, jak se musí provádět porážka zvířat, jak mají být označeny halal výrobky, jaká aditiva jsou halal a jaká nikoliv, či jak se certifikuje a prověřuje dodržování pravidel standardu.

Esplanade Zagreb Hotel
Esplanade Zagreb Hotel

Halal turismus rozhodně není něčím, co by se dalo podcenit, a že Chorvatsko  drží v tomto ohledu krok se světem, dokládá i fakt, že v listopadu minulého roku hostila právě chorvatská Opatija Světový den halal (engl. World Halal Day). Tento mezinárodní kongres byl uspořádán u příležitosti stého výročí institucionálního uznání islámu v Chorvatské republice v organizaci Centra pro certifikaci halal kvality, jediné oprávněné instituce Islámského společenství v Chorvatsku k certifikaci výrobků a služeb (www.halal.hr), které iniciovalo projekt rozvoje halal turismu a propagaci Chorvatské republiky jako nové halal friendlydestinace.  

 

Mnozí majitelé restaurací, hoteliéři a poskytovatelé turistických služeb v Chorvatsku si uvědomili hodnotu této formy cestovního ruchu a do svých systémů kvality přidali i halal standard. Držitelé halal certifikátů v Chorvatsku jsou k dohledání na následujícím odkazu: http://halal.hr/pruzatelji-usluga