Samoborská hornatina a Žumberak

Samoborská hornatina a Žumberak

Hornatý kraj výjimečné zajímavosti

Samoborská hornatina (Samoborsko gorje) a Žumberacké pohoří (Žumberačka gora) tvoří jeden reliéfní celek mezi řekou Sávou a jejími přítoky Krkou a Kupou. Jedná se o v mnoha ohledech typické kopcovito-hornaté území. Navzdory své malebné přírodě, snadné dostupnosti a skutečnosti, že se rozkládá pouhých několik desítek kilometrů jihozápadně od hlavního města Chorvatska Záhřebu, tato hornatá oblast není příliš známá širší veřejnosti.

Oštrc, Samoborsko gorje
Alan Čaplar

Žumberak a Samoborská hornatina se nacházejí na pomezí alpské a dinárské horské soustavy. Prolínají se tak na nich rysy obou systémů. Nalezneme tu jak – pro Alpy charakteristické – prudké srázy, hluboká údolí a špičaté vrcholky, tak typicky dinárské jevy jako jsou vápencové závrty, jeskyně a propasti. Geografové považují Samoborskou hornatinu za východní výčnělek Žumberackého pohoří. Oblast, která je zpravidla nazývána Žumberak v užším slova smyslu, oddělují od Samoborské hornatiny hluboká lesnatá údolí Žumberacké řeky a potoka Bregany. Takřka celá oblast je součástí Přírodního parku Žumberak – Samoborsko gorje.


Páteří nejvyšší části Žumberku je podlouhlý hřbet, jímž prochází hranice mezi Chorvatskem a Slovinskem, a který proslul květinovými loukami a hezkými výhledy, zvláště na chorvatskou stranu pohoří. Vrch Sveta Gera (Svatá Gertruda), který zakončuje tento hřbet na západě, je nejvyšším vrcholem Žumberku a současně i nejvyšší horou panonské části Chorvatska. Místo je opatřeno vysokým betonovým geodetským sloupem a je odtud mimořádný výhled na všechny strany. Výchozí bodem pro výstup na Svetou Geru je osada Sočice v odlehlém údolí plném přírodních úkazů a kulturních pamětihodností včetně hradu u obce Kekić Draga a vodopádu Sopot. 

Okić
Alan Čaplar

Hlavními cíli horské turistiky v Samoborské hornatině jsou Okić, Oštrc a Japetić. Hustá síť turistických stezek skýtá neomezený počet možných variant krátkých i delších výletů.

 

Oblast byla trvale osídlena od pravěku do dnešních dnů, o čemž svědčí četné nálezy z různých období. Nejhodnotnější archeologické naleziště se nachází v katastru Budinjaku a Bratelje. Jedná se o jedno z nejdůležitějších nalezišť z doby železné a bronzové v jihovýchodní Evropě. Není od věci navštívit také zříceniny středověkých hradů, jako jsou Tuščak, Stari grad Žumberak a Okić. Okić je považován za nejstarší šlechtické opevnění v severozápadním Chorvatsku.

Dragonoš
Alan Čaplar

Žumberak je též jedinečnou etnologickou pokladnicí, která mezi jinými chorvatskými pohořími nemá obdoby. Četná dřevěná stavení, pracovní nástroje, lidové kroje a artefakty jsou nedílnou součástí chorvatského kulturního dědictví. Důvodů pro návštěvu Žumberku a Samoborské hornatiny je dlouhá řada – bohatství flóry a fauny, četnost pramenů a vodních toků, zříceniny středověkých hradů, archeologická naleziště z různých období, sakrální objekty římskokatolické a řeckokatolické církve a působivý rurální ráz oblasti. Jedná se o poměrně rozsáhlé území s mnoha zajímavostmi a příležitostmi k procházkám a objevování neznámého, které si dosud zachovalo příjemně poklidnou horskou atmosféru.