Neretva / Baćinská jezera

Neretva / Baćinská jezera

Neretva je jednou z těch řek, která pro své bohatství a sílu po sobě zanechává hlubokou úctu, bez ohledu na to, v jaké části jejího toku se nalézáte. Obzvláště je tomu tak u ústí, které je vlastně jedinou deltou v těchto prostranstvích. I když pramení v Bosně a Hercegovině v přibližně tisícimetrové nadmořské výšce, mezi horami Prenja a Bjelolasica a poté hučí mocnými kaňony, do Chorvatska se dostává zhruba až po dvou stech kilometrech , kde jen pokračuje veškerá nádhera přírodního i kulturního dědictví.

 

Plavba na člunech tu má velkou tradici, jelikož se v dávných dobách veškerá komunikace odehrávala prostřednictvím menších i větších dřevěných člunů - v tzv. trupici, což znamená ve vyhloubených kmenech a v lodi. Dnes je Maraton lodí velkou a slavnou manifestací, jejíž snahou je připomínat tuto tradici, takže množství účastníků soutěží v úseku od Metkoviće do Pločí o prestižní titul nejrychlejší lodě.

Zatímco v horním toku u Konjice a Mostaru řeka nabízí hojnost bystřin k aktivnímu odpočinku i raftingu, v Chorvatsku se proměňuje v plodné údolí, jehož přírodní ramena i umělé kanály lze jen těžce rozlišovat i vzhledem k tomu, že se u Neretvy po celá desetiletí provádějí intenzivní zemědělské práce.

Průzkum Neretvy v chorvatské části není náročný a je vhodný pro všechny věkové kategorie, a zaplavované území můžete kromě hlavního toku proveslovat ve směru četných přítoků i kanálů, ale dokonce i jezer jako je Modré oko a osada Desne.

 

Velmi úrodná oblast je zbrázděná vápencovými pahorky, mezi nimiž kromě zemědělství bují život. Břehy řeky jsou obrostlé typickou močálovitou vegetací - rákosem i ostřicí, což poskytuje dokonalý domov četným mokřadním ptákům, takže není divu, že se na okrajích údolí nalézají ornitologické i ihtiologické rezervace, do nichž se můžete vplížit v kajaku a nepozorovatelně obdivovat bohatství flóry i fauny.

 

Místní průvodci obyčejně pořádají túry od Opuzenu až k jezeru Kuti a zpět spolu s povinným odpočinkem v jedné z tradičních hospůdek a proto nezapomeňte ochutnat úhoře i žáby, které jsou zde pokládány za gastronomické speciality.

Domagoj Blažević

Břehy Neretvy jsou bohaté na archeologické nálezy, takže kombinovat pádlování s cyklistikou je geniální nápad, jelikož se před vámi odhalí neuvěřitelné lokality jakou je např. skvělé muzeum Narona anebo Naronská hradební věž ze 16. stol. hrdě se tyčící u břehu Neretvy.

Ivo Biočina

Jen několik málo kilometrů od Pločí, ukrytá před turistickými itineráři se nalézá sedm vzájemně propojených Baćinských jezer. Mohli bychom jednoduše říci, že je to třešnička na dortu zvaném Neretva.