Umění

Umění

Město bylo postaveno na základech dvou středověkých měst, která vznikla na dvou sousedních kopcích – Gradec a biskupský Kaptol. Dokumentovaná minulost města sahá do roku 1094 a tak byl Záhřeb vždy hlavní kulturní metropolí Chorvatska. Se svými lákadly jako je Chorvatské národní divadlo, Umělecký pavilón, Akademie věd a umění, Univerzitní knihovna, různá muzea,  galerie a překrásné parky se Záhřeb vždy řadil mezi středoevropská kulturní centra, o jehož významu svědčí i divadel,  muzeí, galerií a četné umělecké sbírky.