Věž Lotrščak

Věž Lotrščak

Kdysi hlavní městská věž, dnes jeden z hlavních znaků Záhřebu. Je nejlépe zachovaným objektem městského obranného systému a z vyhlídkového místa se nabízí překrásný pohled na Záhřeb a nejbližší okolí. Věž byla postavena v polovině 13. století a jméno Lotrščak získala tak, že v ní byl zvon – 'campana latrunculorum' neboli „zvon zlodějů“, který se rozezněl každý večer před zavřením městských bran. Více než století se každý den z věže Lotrščak ozývá dělo, a to v pravé poledne.