Pevnost Nehaj

Pevnost Nehaj

Pevnost představuje jedinečný a mimořádný příklad fortifikační architektury na přechodu ze středověku do renesance. Byla vystavěna částečně z materiálu zbořených senjských kostelů, klášterů a dalších budov, které se nacházely mimo senjské městské hradby, jako důležitý strategický objekt obrany před Turky a představuje součást nejen chorvatského nýbrž i evropského dědictví, oslavuje dobu i ducha, který bránil a ochránil Evropu a její identitu v časech průniku Turků-Osmanů.

Pevnost dnes slouží výhradně pro kulturně – turistické účely. Kromě stálé muzejní expozice se v ní konají také různé akce. S Nehajem je spojen příběh o senjských uskocích, kterým je v posledních letech věnována manifestace «Uskocké dny », která pokouší rekonstruovat události ze 16. století a život v tehdejším Senji, uskocké bitvy, boje rytířů a útok na pevnost Nehaj. Během manifestace se též organizuje průvod uskockých a rytířských skupin, střelecká soutěž, škola šermu, vystoupení žonglérů a různých artistů a tuto kulturně-turistickou událost obohacují ansámbly renesanční hudby.

Kontakt

Senj
Lika - Karlovac