Park Maksimir, oáza klidu

Park Maksimir, oáza klidu

Jednou z nejoblíbenějších zelených oáz Záhřebanů a Záhřebanek je největší městský park Maksimir, který již oslavil 220 let od svého vzniku. Park byl založen koncem 18. století v hustém, stoletém lese, zásluhou šlechtice a biskupa Maksmilijana Vrhovce, velkého milovníka přírody, na jehož počest dostal park své jméno. 

Záhřebský biskup zahájil práce v roce 1787 na lovišti záhřebského biskupství a chtěl zařídit park v klasicistickém, francouzském slohu, s květinovými záhony, pavilóny, růžovými sady a skleníky. Park byl částečně upraven a slavnostně otevřen pro veřejnost v roce 1794. Záhřebský arcibiskup, kardinál Juraj Haulik, konečný tvůrce parku, opustil myšlenku francouzského parku a začátkem 19. století dal upravit Maksimir ve slohu anglických romantických parků – přírodního, přepychového lesoparku. Na 316 hektarech byly upraveny louky a mýtiny, stezky a cestičky, zregulovány potoky a založeno pět umělých jezer. 

Byla vystavěna impozantní vstupní brána, pavilóny, letní biskupská rezidence, rozhledna, byly rozmístěny okrasné sochy, vysázeny rostliny v tematických celcích.  Jedním z nejrozpoznatelnějších symbolů parku je Rozhledna, ústřední stavba, vybudovaná na lesní mýtině v roce 1843, kdy byl park dostavěn a předán občanům města Záhřebu k užívání. Rozhledna byla koncipována jako dvoupatrová věž, obklopená dvěma terasami, na nichž si dnes můžete dát něco k pití nebo si užít výhledu do parku.

Podle vzoru tehdejších moderních letohrádků, byl v roce 1842 vystavěn Švýcarský dům, dřevěná rustikální stavba s kamenným přízemím. Kdysi sloužil jako myslivna a dnes je uvnitř malé bistro. 

V roce 1925 byla vystavěna zoologická zahrada a památkový pahorek – mohyla v upomínku na tisíciletí chorvatského království. Tento památník vznikl navršením půdy, přivezené ze 155 významných míst Chorvatska, kde se odehrály důležité kulturní a politické události. 

Nejsevernější část parku není uměle upravována. Tady se rozprostírá původní, hustý les. Park Maksimir je od roku 1948. chráněný jako přírodní vzácnost a v roce 1964 se stal památkou parkové architektury a chráněným kulturním majetkem. Harmorie jeho slunných luk, nádherných korun stromů, jezírek s bílými labutěmi, jeho dlouhé klikaté pěší a cyklistické stezky lákají milovníky botaniky i pozorovatele ptáků, ale nejvíce obyčejné lidi, kteří tady procházce najdou klid a chvilku oddechu po každodenním shonu. 

Dnes je park Maksimir ideálním místem, kam se na pět minut od centra města můžete aspoň na okamžik uchýlit před hlukem a shonem velkoměsta a užít si odpočinku a rekreace. Park v tom ohledu skýtá svým návštěvníkům četné možnosti: procházky po úpravných stezkách parku, nordickou chůzi, běh, jízdu na kole, veslování na člunu na Třetím jezeře a rekreaci nejmladších návštěvníků na dvou moderně vybavených dětská hřištích. 

Park Maksimir zanmená pro Záhřeb to, co Bois de Boulogne pro Paříž, Tiergarten pro Berlín nebo Regents Park pro Londýn.