Ekomuzeum Mura

Ekomuzeum Mura

Ekomuzeum Mura nabízí mozaiku biologické rozmanitosti pod ochranou UNESCO a krajinné a kulturní zajímavosti, tradiční moudrosti, které střeží pohostinní starousedlíci a etnologicky zabarvené tradiční přehlídky. Přívozy, které plují po Muře, plovoucí mlýny, tradiční architektura, prvky historie a expozice, které znázorňují život venkovského obyvatelstva.

Kontakt

Sveti Martin na Muri
Střednl Chorvatsko