Seoski turizam Lacković

Contact

Vinogradska 5a
Bilje

Basic Information

Lacković, Srđan
Turistička zajednica općine - Bilje
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)
13

Databáze ubytování je informativního rázu a zobrazuje kapacitu s časovým odstupem 24 hodin dle údajů ze systému eVisitor.

Chorvatské turistické sdružení neodpovídá za pravdivost údajů. V případě, že naleznete nesrovnalosti, obraťte se prosím na místní turistické sdružení nebo opravte své údaje prostřednictvím systému eVisitor.