Svatyně Panny Marie Sinjské

Svatyně Panny Marie Sinjské

Jedná se o nejdůležitější mariánskou svatyni, v níž je uchováván zlatem okovaný obraz Zázračné Panny Marie Sinjské, který s sebou v roce 1687 přinesli františkáni utíkající před Turky z bosenské Ramy. Věřící se zde shromažďují již déle než tři sta let, a to zvláště 15. srpna u příležitosti Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.