Stonské hradby

Stonské hradby

Tento fortifikační útvar z 14. století je jedinečný svou délkou 5,5 km, monumentalitou, obrannými strukturami a urbanistickým vzhledem. Hradby začínají a končí pevnostmi Koruna v Malém Stonu a Veliki kaštio ve Stonu. Největší pevnost se jmenuje Bartolomeo a tyčí se nad Stonem.

Díky své poloze přímo na šíji, která spojuje poloostrov Pelješac s pevninou a výjimečému přírodnímu bohatství, tento prostor byl osídlen od pradávna, o čemž svědčí četné kulturně-historické památky nulové kategorie. Monumentální hradby, nejdelší v Evropě a překrásná netknutá příroda, jsou harmonicky včleněné do městské architektury Malého a Velikého Stonu. Turisty obzvlášť přitahuje i gastronomická zvláštnost tohoto kraje, která se odráží v bohatém výběru mušlí z Malostonského zálivu, především ústřic a slávek, a výběr špičkových vín z oblasti Dingač a Postup.