Skradin

Skradin

Skradin je romantické středomořské město, které leží 15 kilometrů od Šibeniku u vstupu do Národního parku Krka. Vyznačuje se labyrintem úzkých uliček, oblouků a schodišť. Dějiny Skradinu sahají 2 000 let do minulosti, o čemž svědčí důležitá archeologická naleziště v jeho okolí. Celé město je chráněnou kulturní památkou.

 

Byl vystavěn na pravém břehu řeky Krky a až donedávna ukrýval svou krásu v závětří přírodní zátoky. Dnes může jeho nádheru spatřit každý turista, který se zstaví na nejhezčím odpočívadle dálnice Záhřeb – Split a na překrásném mostě, z něhož je nezapomenutelný výhled.  Skradin svou krásou v minulosti lákal četné dobyvatele a několikrát byl dokonce rozbořen. Vládli v něm staří Liburnové, Římané, Góti, Benátčané a Turci.