Memoriální centrum Nikoly Tesly ve Smiljanu

Memoriální centrum Nikoly Tesly ve Smiljanu

Nikola Tesla, vědec a vynálezce v oblasti elektřiny, se ve Smiljanu narodil a strávil zde své mládí. Soudobě zařízené muzeum je umístěno v jeho rodném domě a přilehlý tematický park zobrazuje jeho vědeckou dráhu.

 Obrazem, slovem a zvukem je dokumentována životní cesta velkého vynálezce. Pomocí moderní technologie se mohou návštěvníci seznámit s Teslovým životem i s dobou, ve které žil. V potoce, který protéká kolem jeho rodného domu, byla nainstalována Teslova turbína. Mezi dvěma plošinami pluje maketa robotizované lodi jako ilustrace bezdrátového dálkového řízení pomocí radiových vln. Zajímavým způsobem je představeno více než devět set Teslových patentů.