www.croatia.hr

Podmínky používání internetových stránek
Obecná ustanovení


Chorvatské turistické sdružení (dále: HTZ) je nositelem práva vytvářet a/nebo zveřejňovat obsah a spravovat internetové stránky (internetový portál) Croatia.hr, Htz.hr, Kroatien.hr, Hrvatska.hr, Horvatia.hr, Horvatorszag.hr, Croatie.hr, Croazia.hr, Chorvatsko.hr, Chorwacja.hr, Ot-croatie.com, Visitacroacia.es, volim-hrvatsku.com, volim-hrvatsku.info, volim-hrvatsku.net, volim-hrvatsku.org, volim-hrvatsku.eu, crowine.hr, cro-wine.hr, crofood.hr, crowine.com.hr, cro-wine.com.hr, crofood.com.hr, cro-food.com.hr, cro-food.com, crowine.eu, cro-wine.eu, crofood.eu, cro-food.eu.

Osoba, která používá tyto internetové stránky (dále: Uživatel), jejich používáním bezpodmínečně souhlasí s aplikací těchto Podmínek používání, přičemž se míní, že je tato osoba schopna přijmout tyto Podmínky používání a že chápe všechna rizika spojená s používáním zde zveřejněného a dostupného obsahu.

Používání obsahu dostupného na těchto internetových stránkách (bez ohledu na to, zda je volně přístupný jakémukoliv Uživateli, nebo je omezeně přístupný užitím ochranných systémů a aplikací informační technologie) je dovoleno výlučně způsobem a dle podmínek určených těmito Podmínkami používání.

Jakékoliv jiné používání obsahu dostupného na těchto internetových stránkách podléhá odpovídající právní ochraně a užití odpovídajících a právně dovolených opatření vůči Uživateli a/nebo třetí osobě, která má užitek z takovéhoto používání zde přístupného obsahu.


Zveřejněný obsah


Obsahem zveřejněným a dostupným na těchto internetových stránkách se rozumí text, grafika, ochranné značky, loga, fotografie, fonogramy, videogramy a jiný audiovizuální obsah, počítačové aplikace a databáze, stejně jako všechny ostatní informativní a technické materiály, bez ohledu na způsob znázornění, zveřejnění nebo jejich dostupnosti Uživateli.  


Právo intelektuálního vlastnictví


Obsah zveřejněný na těchto internetových stránkách je chráněn předpisy práva intelektuálního vlastnictví, takže každé jeho neoprávněné používání může představovat základ pro zahájení řízení na ochranu práv proti Uživateli ze strany HTZ nebo třetí osoby, která je oprávněným nositelem autorských práv.


Povaha zveřejněného obsahu a odpovědnost HTZ


Obsah zveřejněný a dostupný prostřednictvím těchto internetových stránek je výlučně informativní povahy a je získán ze zdrojů, které HTZ považuje za spolehlivé, bez jakékoliv záruky HTZ, jakéhokoliv druhu, výslovné či tiché, že je tento obsah přesný, aktuální, úplný a/nebo vhodný k nějakému určitému účelu či určitému způsobu používání. Uvedený obsah Uživatel používá výhradně na vlastní odpovědnost a HTZ není možno považovat za odpovědné za jakoukoliv škodu vzniklou používáním nebo interpretací téhož.  


Způsob používání obsahu


HTZ dává uživateli omezené, nepřenosné a nevýhradní povolení, aby si prohlížel, vytiskl, zkopíroval nebo jiným způsobem používal obsah těchto internetových stránek, a to výlučně pro své osobní a nekomerční užívání, respektive za účelem propagace Chorvatska jako turistické destinace, pod podmínkou, že takto stažený obsah žádným způsobem (včetně zveřejnění na internetových stránkách morálně nepřiměřeného obsahu) nemění ani nehyzdí a že u staženého obsahu uvede HTZ jako zdroj a jméno autora uvedeného obsahu.


Způsob přístupu k obsahu


Obsah zveřejněný na těchto internetových stránkách je možno si prohlížet jen při užití dovolených metod informační technologie, takovým způsobem a v takovém množství a míře, která je obvyklá pro fyzickou osobu Uživatele. Jakýkoliv jiný způsob vyhledávání a/nebo používání obsahu, kterým se obcházejí ochranné systémy a aplikace informační technologie, nebo se při něm používají určité aplikace a nástroje pro simultánní stahování množství dat, které není obvyklé pro fyzickou osobu Uživatele, představuje porušení ochranného práva HTZ, za což Uživatel nese náležitou hmotnou, trestní nebo přestupkovou odpovědnost.


Právo na změnu obsahu


HTZ si vyhrazuje právo na změnu, odstranění (dočasné i trvalé) jakéhokoliv obsahu nebo služby na těchto internetových stránkách, a to bez povinnosti předchozího upozornění a v jakékoliv chvíli.


Odkazy na vnější obsahy


Tyto internetové stránky obsahují i informace třetích osob a/nebo odkazy na jiné internetové obsahy. HTZ v žádném případě neodpovídá za obsah na vnějších zdrojích dat, do nichž mohou vést odkazy z těchto internetových stránek, ani neodpovídá za, respektive neodkazuje na způsob a podmínky používání těchto obsahů.


Ochrana soukromí


HTZ respektuje soukromí všech Uživatelů těchto internetových stránek. Data z procesu registrace a další údaje o Uživateli nebude poskytovat k nahlédnutí třetí straně, ani nebudou třetí straně přístupné, s výjimkou případu, kdy je takováto povinnost regulována platnými předpisy.

HTZ může v souladu se zákonem shromažďovat určitá data o Uživatelích získaná během používání těchto internetových stránek. Takto shromážděná data HTZ používá výhradně za účelem zkvalitnění funkčnosti těchto internetových stránek a jejich obsahu, aby jej dodatečně zaměřila a přizpůsobila uživatelům.

HTZ se zavazuje, že bude v souladu s platnými předpisy chránit soukromí Uživatelů těchto internetových stránek, kromě situace, kdy jsou porušovány tyto Podmínky používání, nebo v případě, kdy Uživatel jedná způsobem, který je v rozporu s pozitivními předpisy.


Registrovaní uživatelé


Při registrování na těchto internetových stránkách je Uživatel povinen podstoupit proces registrace,
uvést pravdivá data a vybrat si uživatelské jméno a heslo.

HTZ si vyhrazuje právo zrušit či odmítnout možnost používání uživatelského účtu a/nebo jedné či více služeb, k nimž je Uživatel registrován, a to bez předchozího upozornění nebo/a vysvětlení.

HTZ nenese odpovědnost za škodu vzniklou zrušením uživatelského účtu nebo/a jedné či více služeb, k nimž je Uživatel registrován, ani za škodu vzniklou neoprávněným použitím uživatelského účtu ze strany třetích osob.


Změny podmínek používání


HTZ si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek používání v jakékoliv chvíli, přičemž není ani nebude odpovědné za případné důsledky vzešlé z takovýchto změn. Uvedené změny vstupují v platnost dnem zveřejnění na těchto internetových stránkách.


Autoři zveřejněných fotografií


Park Prirode „Lastovsko Otočje“, Tzo Lastovo, Iva Frlan, Ana Morača, Slobodan Paparella, Tomislav Brandt, Tzg Dubrovnika, Tzo Dubrovačko-Neretvanske, Boris Kragić, Darko Dragojević, Tzo Vela Luka, Dorjan Dragojević, Romildo Vučetić, Huh Hoteli, Mladen Radolović, Marin Stulić, Dinko Denona, Marin Dejanović, Marija Dejanović, Solana Nin, Marin Stulić, Velid Jakupović, Rade Popadić, Ivana Burela, Marcelina, Grafički Studio Biograd, Klara Glavan, I. Pervan, D. Bačić, T. Tičić, Jelena Škoda, N. Tičić, Petar Sikirić, Ivica Šimurina, Marina „Dalmacija“-Panorama, Davor Torbarina, Andrija Karli, Mladen Radolović Mrlja, Josip Strmečki, Arhiva Np Paklenica, Šimun Cimerman, Marjana Marasović, Arhiv Tz Mjesta Ugljana, Ante Kolaronić, Stelio Kanjer, , Tzo Jasenice, Tz Zaton, V. Jakupović-Gricko, Grbin German, Stjepan Felber, Hotelske Fotografije, Ivan Balažević, Mario Hlača, Želimir Černelić, Sanjin Ilić, Valter Stojšić, Dino Lovrić, Federiko Sterle, Foto Luigi Lovran, Ana Slamek, Arhiva Tzo Lovran, Deam Miculinić, Željko Jerneić, Sergio Gobbo, Petar Trinajstić, Egon Hreljanović, Petar Kürschner, Domagoj Kunić, Miroslav Matejčić, Olympia Studio d.o.o.., Andrea Car, Tzg Cresa, Renco Kosinožić, Mladen Šćerbe , Veljka Spinčić-Rajko, Kristina Svetličić, Viktor Puljak, Vanja Sokol, Tzo Dugi Rat, Mirko Bojić, Ljudevit Blagec, Tzo Podstrana, Andrija Carli, Arhiva Tzo Podgora, Branka Brakalo, Arhiva Tz Sinj, Foto „Peđa“, Objava d.o.o., Zoran Alajbeg, Zlatko Sunka, Ante Mekinić, Neven Kulić, Tomislav Klarić Kukuz, Tzo Postira, Safet Hasanbegović, Tzg Stari Grad, Arhiv Tzg Kaštela, Robert Stanojević, Tzo Višnjan, Tz Vrsar, Igor Zirojević, Vladimir Bugarin, Studio „Stožer“ Pula, Tzg Buzeta, Zvonimir Tanocki, Ivica Janjić, Katica Šimunović Pauković, Foto Fokus, Darko Puharić, Jelica Piperković, Tz Vsž, Dražen Bota, Nikola Wolf, Krešimir Blažek, Darko Cugovački, Zdravko Mihevc, Željka Kolar, Milan Fuker, Vlasta Kliček, Marijan Ružman, Zoran Homen, Zlatko Štrfiček, Mirko Hanžeković, Miroslav Jakovov, Miroslav Arbutine, Miroslav Kiša, Miroslav Šantek, Željko Gašparović, Antonio Koran, Jasminka Bradašić, Ljiljana Siročić, Dalibor Hedela, Biljana Lončarić, Danko Dorić, Milan Kljajin, Tomislav Saić, Nikolina Tomić, Ivana Fodor, , Lareta Žubrinić, Sanja Fodor, Savo Petković, Damir Patek, Darko Žužak, Tzg Orahovica, Mihaela Glumac, Tzg Bjelovara, Michael Palijana, Ivica Ivesa, Tiskara „Grafodar“, Alena Rais, Lidija Premec, Miran Husak, Mario Jakšić, Kruno Posavec, Josip Naranđa, Reklamni Foto Studio D.O.O. Nedelišće, Ivan Horvat, Vesna Bunčić, Ivica Mataije, Tomislav Čanić, Ivan Stilinović, Milo Grivičić, Goran Šupera, Ivica Šubarić, Tzo Plitvička Jezera, Tzo Karlobag, Agencija Ma-Di, Dragutin Antinac, Zvonko Vugrinović, Dragutin Olvitz, Marin Tomić, Tzg Krapina, Tzo Krapinske Toplice, Zrinka Košić, Tzo Marija Bistrica, Foto-Video „Klik“ Marija Bistrica, Ihs, Ante Šimić, Milena Obratov, Darko Vučić, Marin Radić, Šime Strikomana, Melina Maras Lugović, Antun Pavičić, tzo Rakovica, Mira Špoljarić, Arhiv Tzg Velike Gorice, Markus Studio, D. Breitenfeld, Tomislav Rastić, Romeo Ibrišević, Tzg Sveta Nedjelja – Renata Čaržavec, Juraj Kopača, Patrik Macek, Tomislav Šklopan, Mladen Stipanović, Željka Egredžihja, Tzo Vrbnik, Tzo Kostrena, Petar Fabijan, Ivan Balažević, Marinko Jakovljević, Neno Anić, Tz Mtarkopalj, Nino Pleše, Tatjana Kušić, Stanislav Majetić, Foto Video „S“ Vrbovsko , Renco Kosinožić, Ivo Pervan, , Damir Fabijanić , Damil Kalogjera , Tješimir Marić , Mladen Radolović, Nino Marccuti , Andrija Carli , Damir Pačić , Sergio Gobbo , Juraj Kopač, Milan Babić, Lyra Zajmi, Dražen Bota , Dragutin Olvitz, Saša Pjanić, Petar Trinajstić, Romeo Ibrišević, Josip Madračević, Marijo Bandić, Ante Zubović, Miro Andrić, Mario Romulić, Marin Topić, Damir Rajle, Željko Krčadinac, Nenad Reberšak, Dalibor Nedela, Robert Rajtić, Patrik Macek, Tomislav Šklopan, Petar Fabijan, Zoran Alajbeg, Šime Strikoman, Predrag Mandić, Goran Vranić, Vesna Štajner, Vid Barac, www.visitrijeka.hr, Arhiva TZ Zadar, TZ Grada Kastva, Goran Šafarek, Boris Kačan, Mario Romulić & Dražen Stojčić, TZG Kaštela, Aleksandar Gospić, Ivan Čorić, Zlatko Subotičanec, TZ Jastrebarsko,Marko Kapitanović, TZO Primošten, TZO Pirovac, Branko Meić Sidić, TZ Vodice, TZG Šibenika, Lošinj Hotels&Villas, Ivo Šubić, Marin Majo Marasović, Luka Tambača, TZG Opatije, Boris Štajduhar, Braslav Karlić, TZO Jelsa, Anđela Šćepanović, TZ Pula, TZO Baška, TZ Poreč, Vedran Metelko, Željko Koprolčec, Domagoj Sever, Igor Šeler, Tihomir Gržinčić, TZO Rogoznica, Dinko Brozičević, TZG Senja, TZO Preko, Mereu Ernesto, TZG Labin, Dream division Split, TZG Biograd na Moru, TZO Lumbarda, Saša Halambek, Maistra d.d., Laguna Novigrad d.d, TZO Lovran, Jakov Đinđić, TZO Pakoštane, TZO Funtana, Marko Vrdoljak, TZG Zagreba, TZG Poreča, Hadria d.o.o., Mario Jelavić, Davorin Mance, Nikola Matić, Red Bull Media House, TZ Labin-Rabac, Dejan Hren, Goran Razić, Colours of Istria, Bojan Haron Markičević, Denis Stošić, Igor Čepurkovski, Mario Mihajlik, Zvonimiri Gerber, Goran Bekina, TZ grada Karlovca, Branko Hrkač, TZŽ Zadar, Goran Kovačević, Denis Peroš, Domagoj Blažević, TZG Osijek, Maja Muskic, Željko Karavida, Vladimir Ivanov, Damir Kvajo, Linden Tree Retreat & Ranch, Udruga Val kulture, TZ Imotski, TZ Šolta, Božidar Jelić, Nikolina Hrust, Marko Delbello Ocepek, Goran Telak, Ultra Europe Music Festival, TZ Vrlika, TZ Dugopolje, Dalmatia Explorer, TZ Sinj, Ilija Veselica, Predrag Uskoković, Ana Sović, Goran Jančić, Daniel Pavlinović, Filip Poštek

Ikony na mapách  - Map Icons Collection by Nicolas Mollet

 
 

Cookie policy

In order to provide you the best experience of our site, and to make the site work properly, this site saves on your computer a small amount of information (cookies). By using the site www.croatia.hr, you agree to the use of cookies. By blocking cookies, you can still browse the site, but some of its functionality will not be available to you.

What is a cookie?

A cookie is information stored on your computer by the website you visit. Cookies allow the website to display information that is tailored to your needs. They usually store your settings and preferences for the website, such as preferred language, e-mail address or password. Later, when you re-open the same website, the browser sends back cookies that belong to this site.

Also, they make it possible for us to measure the number of visitors and sources of traffic on our website, and as a result, we are able to improve the performance of our site.

All the information collected by the cookies, is accumulated and stays anonymous. This information allows us to monitor the effectiveness of the websites and is not shared with any other parties.

All this information can be saved only if you enable it - websites cannot get access to the information that you have not given them, and they cannot access other data on your computer.

Disabling cookies

By turning off cookies, you decide whether you want to allow the storage of cookies on your computer. Cookies settings can be controlled and configurated in your web browser. If you disable cookies, you will not be able to use some of the functionality on our website.

More about cookies can be found here:

HTTP cookie
Cookies