Střední Chorvatsko | Ticho a relaxace na venkově

Střední Chorvatsko

Střední Chorvatsko

Střední Chorvatsko

Ticho a relaxace na venkově

Add to my trip

Vnitrozemské Chorvatsko je oázou klidu, kde mírné kopce skrývají staré lesy, vinohrady a řeky Sávu, Drávu a Muru, které skýtají osvěžení v letních vedrech.

 

Tento region, který se rozkládá na sever a severozápad od chorvatského hlavního města, skrývá řadu středověkých měst, jako jsou Koprivnica nebo Varaždín, venkovské zámky jako je Trakošćan, a lázně s termální vodou, které jsou ideální destinací, když potřebuje obnovit energii a životní elán.

  • Trakošćan

  • Trakošćan

  • Varaždin

  • Varaždin

  • Veliki Tabor

  • Drava

  • Žumberak

  • Mura river

PLNÉ ŽIVOTA

Více informací

Kam jít

Pevnost v Sisaku

Tato dobře zachovalá středověká pevnost je zajímavou připomínkou bouřlivých časů, jejíž přitažlivost nespočívá jen v samotném vzhledu, ale také v umístění mezi loukami na březích Kupy a Sávy. 

Zámek Trakošćan a město Varaždín

Zámek Trakošćan je nepochybně jedním z nejkrásnějších zámků v Chorvatsku a určitě tím nejromantičtějším. Město Varaždín je proslulé svou kulturou a své návštěvníky neokouzluje pouze rozkošnými kostely, městskými paláci a obdivuhodným hřbitovem, ale také uměleckým a kulturním dědictvím. 

3
Muzeum krapinských neandertálců

Muzeum krapinských neandertálců

Jedinečné Muzeum krapinských neandertálců bylo otevřeno v roce 2010 a nachází se v blízkosti jednoho z největších paleontologických nalezišť v Evropě. Jedná se o expozici zasvěcenou neandrtálcům a dějinám Země od jejího zrodu do moderní doby.

Muzeum Stará vesnice v Kumrovci

Tento zajímavý skanzen zachovalých venkovských stavení postavených koncem 19. a začátkem 20. století. Zobrazuje tehdejší život v okolí řeky Sutly a témata jako jsou zagorské svatby, tkaní, hrnčířství či výroba konopí a pečení chleba. 

Přírodní rezervace Medvednica

Toto lesnaté pohoří nad Záhřebem skýtá kilometry stezek a lyžařské centrum na kopci Sljeme. Mezi atrakce Medvednice patří také jeskyně: nejzajímavější z nich je Veternica se svými průrvami, vodopády a krasovými útvary. Prostřednictvím naučných stezek se dozvíte leccos o celé oblasti a pomalá procházka vás dovede do dolu Zrinski. V bezprostřední blízkosti parku se tyčí Medvedgrad, středověká pevnost vystavěná v 13. století, v níž Chorvatsko vzdává hold svým hrdinům. 

Přírodní rezervace Lonjsko polje

Sáva při své cestě z Alp a Dinárské horské soustavy vydatně zaplavuje louky a lesy Lonjského polje, přičemž vytváří vynikající podmínky pro život ptáků a tření ryb. Jedná se o území, na němž se nevšedně doplňují nedotčená příroda a tradiční architektura.