Slavonie | Ozvěny tradice

Slavonie

Slavonie

Slavonie

Ozvěny tradice

Add to my trip

Slavonie je oblast legend, jejíž mýty a tajemství se hrdě přenášejí z generace na generaci. Slavonci křečovitě udržují své tradice, jako jsou dožínky, lidové kroje a populární místní hudba.

 

Zároveň jsou pohostinnými hostiteli, kteří jsou vždy ochotní se přátelit nad skleničkou jednoho z četných kvalitních vín zrozených z místní úrodné půdy a při soustu některé z lokálních pálivých specialit, jako jsou guláš „čobanac“ nebo rybí paprikáš.

  • Slavonia

  • Slavonia

  • Slavonia

  • Slavonia

  • Slavonia

  • Kopački rit

  • Đakovo

Kam jít

Pevnost Brod a františkánský klášter ve Slavonském Brodu

Pevnost Brod z 18. století je jedna z největších pevností v Chorvatsku. Barokní františkánský klášter je jednou z nejúžasnějších barokních staveb ve Slavonii. Jedná se o jeden z nejreprezentativnějších příkladů klášterní architektury v severním Chorvatsku. 

Přírodní rezervace Papuk

Přírodní rezervace Papuk je díky své geologické, biologické a kulturní autentičnosti jediným geoparkem v Chorvatsku, který figuruje na seznamu světového dědictví UNESCO. Mezi jeho zajímavosti, které opětovně okouzlující návštěvníky, patří například Naučná stezka pana hraběte, ohromné duby staré 500 let nebo středověká pevnost Ružica grad. 

Tvrđa v Osijeku

Romantické historické centrum města získává základní obrysy počátkem barokního 18. století, přičemž dokonale propojuje vojenskou pevnost s organizovaným měšťanským životem. Jediné dochované části kdysi impozantních hradeb a městských bran lze dnes najít podél řeky Drávy. 

Přírodní rezervace Kopački rit

Přírodní rezervace Kopački rit je unikátní mokřadní oblast. Jedná se o jedno z největších trdlišť ryb ve střední Evropě a důležité ornitologické území. 

 

Ve vesnicích Suza a Zmajevac naleznete vinařské ulice známé pod názvem „surduci“, které se vyznačují řadami vinných sklípků, tzv. „gatorů“. Některé z nich jsou starší než 200 let a byly vyhloubeny do přilehlého kopce. 

5
Zámek Odescalchi a středověké hradby ve městě Iloku

Zámek Odescalchi a středověké hradby ve městě Iloku

Nad Dunajem se tyčí hradby pevnosti a hrad knížat rodu Odescalchi, a to spolu s přilehlou renesanční parkovou architekturou, kostelem a klášterem sv. Jana Kapistránského. Jsou přitom součástí dobře zachovalého urbánního komplexu nejvýchodnějšího chorvatského města Iloku.  

Státní hřebčín lipicánů Đakovo

Pojem „hřebčín“ je v souvislosti s Đakovem poprvé zmiňován v roce 1506, ačkoliv byl založen již ve 13. století. Na statku jsou od 18. století chováni koně lipicáni a hřebčín je světově proslulý svými chovatelskými úspěchy. Dnes uchovává mimořádně cenný genetický materiál, ale také jeden z četných kulturních pokladů Chorvatska.