Dalmácie - Splitská Oblast

Klenot říše

Dávného roku 305 po Kristu se tehdejší nejmocnější člověk světa císař Dioklecián musel rozhodnout, kde stráví zbytek života.

Ze všech míst na světě si pro stavbu svého sídla vybral zrovna srdce Dalmácie, čímž postavil základy budoucího města Splitu.

 

Vydejte se v jeho stopách, prozkoumejte Diokleciánův palác a tuto oblast s mnoha ostrovy, obdivuhodnými přírodními krásami,

jako jsou pohoří Biokovo nebo pláž Zlatý mys na ostrově Brač, ale i kulturním bohatstvím, které překoná všechna vaše

očekávání.

CESTA ČASEM

Kam jít

1
POI image

Biokovo

Největším klenotem středodalmatského pobřeží a jeho jedinou přírodní rezervací je právě toto impozantní pohoří.

2
POI image

Diokleciánuv palác a středověké centrum Splitu

První urbánní stavby na tomto území byly vybudovány v časech Říma, o čemž svědčí Diokleciánův palác (zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO).

3
POI image

Historické centrum města Trogir

Starobylé centrum města je opásáno hradbami a dobře zachovalým zámkem, věží a četnými stavbami a paláci z římského, gotického a barokního období.

4
POI image

Řeka Cetina

Po úpatí Dinary, nejvyššího pohoří v Chorvatsku, protéká řeka Cetina, která spojuje Vrliku, Sinj, Trilj a Omiš podél svého toku dlouhého 105 kilometrů.

5
POI image

Starigradské pole

Starigradsko polje je chráněným územím, které figuruje na seznamu světového dědictví UNESCO, přičemž představuje nejlépe dochovanou starořeckou parcelaci půdy ve Středomoří.

6
POI image

Svatyně Panny Marie Sinjské

Jedná se o nejdůležitější mariánskou svatyni, v níž je uchováván zlatem okovaný obraz Zázračné Panny Marie Sinjské, který s sebou v roce 1687 přinesli františkáni utíkající před Turky z bosenské Ramy.