Dalmácie - Dubrovnická Oblast

Ráj na zemi

Hradby se stavějí proto, aby chránily poklady, což platí dvojnásob pro Dubrovník, kde kamenná zeď dlouhá 1 940 metrů obepíná

jedno z nejkrásnějších měst na světě. Poslužme se slovy Georgea Bernarda Shawa: „Pokud chcete spatřit ráj na zemi, vydejte se

do Dubrovníku.”

 

Díky nepřekonatelné středověké architektuře tato „perla Jadranu“ po staletí okouzluje a svádí panovníky i umělce. Jak inspiruje

vás?

ZA KULISAMI

Where to go

1
POI image

Mljet

Park se rozkládá v západní části Mljetu, nejlesnatějšího ostrova na Jadranu, a je proslulý svými hlubokými zálivy Veliko a Malo jezero, bujnou a různorodou mediteránní vegetací a bohatým kulturním dědictvím, jehož součástí je též benediktýnský klášter z 12.

2
POI image

Staré město Dubrovník

Díky jedinečným politickým a kulturním dějinám a světově proslulým stavbám se Dubrovník nachází na seznamu světového dědictví UNESCO.

3
POI image

Archeologické muzeum Narona

Historické dědictví tohoto kraje se nejnázorněji zrcadlí v pozůstatcích starověkého města Narona ve vesnici Vid nedaleko Metkoviće, raně křesťanském kostele sv. Víta, raně křesťanském kostele Bare, celku starokřesťanských bazilik, městských hradbách a fóru s chrámem Augusteum.

4
POI image

Cavtat – historické centrum města

Středověké městečko Cavtat je kulturním střediskem oblasti Konavle. Mezi místními četnými kulturními pamětihodnostmi vynikají Mauzoleum rodiny Račićů, rodný dům Vlaha Bukovce, Knížecí dvůr a pevnost Sokol.

5
POI image

Korčula – město Marka Pola

Město Korčula je historickým střediskem stejnojmenného ostrova a jedním z nejlépe zachovalých měst ve Středomoří. Rodné město Marka Pola se může pochlubit bohatým historickým, architektonickým a kulturním dědictvím. 

6
POI image

Stonské hradby

Tento fortifikační útvar z 14. století je jedinečný svou délkou 5,5 km, monumentalitou, obrannými strukturami a urbanistickým vzhledem.