Dalmácie - Dubrovnická Oblast | Ráj na zemi

Dalmácie - Dubrovnická Oblast

Dalmácie - Dubrovnická Oblast
 • Domů
 • Poznej Chorvatsko
 • Region
 • Dalmácie - Dubrovnická Oblast

Dalmácie - Dubrovnická Oblast

Ráj na zemi

Add to my trip

Hradby se stavějí proto, aby chránily poklady, což platí dvojnásob pro Dubrovník, kde kamenná zeď dlouhá 1 940 metrů obepíná jedno z nejkrásnějších měst na světě. Poslužme se slovy Georgea Bernarda Shawa: „Pokud chcete spatřit ráj na zemi, vydejte se do Dubrovníku.”

 

Díky nepřekonatelné středověké architektuře tato „perla Jadranu“ po staletí okouzluje a svádí panovníky i umělce. Jak inspiruje vás?

 • Dubrovnik

 • Dubrovnik

 • Dubrovnik

 • Dubrovnik

 • Dubrovnik

 • Mljet

 • Lastovo

 • Korčula

 • Korčula

 • Neretva

 • Dubrovnik

ZA KULISAMI

Více informací

Kam jít

Cavtat – historické centrum města

Středověké městečko Cavtat je kulturním střediskem oblasti Konavle. Mezi místními četnými kulturními pamětihodnostmi vynikají Mauzoleum rodiny Račićů, rodný dům Vlaha Bukovce, Knížecí dvůr a pevnost Sokol.

Dubrovník – historické centrum města

Díky jedinečným politickým a kulturním dějinám a světově proslulým stavbám se Dubrovník nachází na seznamu světového dědictví UNESCO. Jedno z nejatraktivnějších a nejznámějších měst ve Středomoří s jeho přírodní krásou a dobře zachovalým dědictvím doplňuje mimořádné spektrum pohostinských objektů a služeb. 

3
Národní park Mljet

Národní park Mljet

Park se rozkládá v západní části Mljetu, nejlesnatějšího ostrova na Jadranu, a je proslulý svými hlubokými zálivy Veliko a Malo jezero, bujnou a různorodou mediteránní vegetací a bohatým kulturním dědictvím, jehož součástí je též benediktýnský klášter z 12. století, který se nachází na ostrůvku uprostřed Velikého jezera.

Archeologické muzeum Narona

Historické dědictví tohoto kraje se nejnázorněji zrcadlí v pozůstatcích starověkého města Narona ve vesnici Vid nedaleko Metkoviće, raně křesťanském kostele sv. Víta, raně křesťanském kostele Bare, celku starokřesťanských bazilik, městských hradbách a fóru s chrámem Augusteum.

Stonské hradby

Tento fortifikační útvar z 14. století je jedinečný svou délkou 5,5 km, monumentalitou, obrannými strukturami a urbanistickým vzhledem. Hradby začínají a končí pevnostmi Koruna v Malém Stonu a Veliki kaštio ve Stonu. Největší pevnost se jmenuje Bartolomeo a tyčí se nad Stonem. 

Korčula – město Marka Pola

Město Korčula je historickým střediskem stejnojmenného ostrova a jedním z nejlépe zachovalých měst ve Středomoří. Rodné město Marka Pola se může pochlubit bohatým historickým, architektonickým a kulturním dědictvím.