Vinkovacké podzimy

Vinkovacké podzimy

to
Vinkovci

Vinkovčané často říkají: Kdo jednou zažil náladu Vinkovackých podzimů, musí se sem vrátit! A opravdu, není snadné odolat všem svodům, které nám Vinkovčané po celých 10 dní nabízejí ze všech stran. Celé město spolu se svými návštěvníky žije hudbou a tancem. Vinkovacké podzimy jsou přehlídkou folkloru, který nepředstavuje pouze slavonskou tradici, ale i zvyky všech krajů Chorvatska, aby tím poctily roční období, kdy nás příroda odměňuje za celoroční práci. Čím je zpěv hlasitější a smích hlučnější, tím je vděčnost Vinkovčanů za dobrou úrodu větší. Přidejte se i vy a zažijete atmosféru dob dávno minulých v současnosti.