10. Memoriální Barkanova bicykliáda

10. Memoriální Barkanova bicykliáda

Otočac

Cyklistický klub Barkan pořádá jubilejní 10. Barkanijadu, aby pobídli všechny věkové skupiny ke sportovní aktivitě, podpořili jea propagovali cyklistiku jako model zdravého způsobu života a způsobu cestování po destinaci. Setkání, rekreace, skutečný zážitek z přírody, to všechno je Barkanova bicykliáda. Právo na účast mají všichni  “od 7 do 77 let”. Mladší 15 let se mohoubicykliádyzúčastnit s písemným souhlasem rodičů. Letošní Barkanijada se pojede po trase atraktivní Barkanovy stezky, která sleduje tok překrásné řeky Gacky. Místo setkání a přihlášení: Centrální městský park v Otočacu.