Kopački rit

Naturpark

Kopački rit

Slavoniens största naturpärla, det mest praktfulla området av vatten, grönska och skog, är Naturparken Kopački rit. Parken omfattar ett träskmarkområde på 238 hektar vid floderna Dravas och Donaus mynning i närheten av Osijek. På grund av otillgängligheten och riskerna för översvämning har den behållit sin naturliga miljö genom åren. Kopački rit är en av Europas största träskmarker och finns därför med på Ramsar-listan, en förteckning över världens viktigaste träskmarkområden. Förslag finns också om att den ska föras upp på listan över UNESCO:s naturarv. 

Kopački rits kännetecken är stora flockar av hjortar, även om det finns lika stora flockar av vildsvin. Det finns också gott om andra däggdjur men i området finns det betydligt fler fågelarter, nära 300. De viktigaste är de sällsynta fridlysta havsörnarna och de svarta storkarna. För att uppleva det orörda träskmarkområdet, skogen och de översvämmade fälten i naturparken Kopački rit beger man sig enklast med bil från Slavoniens största stad, Osijek. Bäst är dock att besöka området i utflyktsbåt eftersom de kan färdas i träskområdets grunda bakvatten. Även turister som reser med flodkryssningsfartyg på Donau kan njuta av Kopački rit eftersom floden utgör den östra gränsen av naturparken.