www.croatia.hr

In- och utförsel av levande djur över gränsen

In- och utförsel av husdjur över gränsen är endast tillåten mot uppvisande av erforderlig dokumentation från veterinär om djurens hälsotillstånd, varvid hundar och katter måste vara märkta med ett microchip. Införsel av upp till fem husdjur kan ske vid gränsövergångar som är godkända för passage av bestämda husdjur, medan införsel av större antal djur måste ske vid gränsövergångar där det finns veterinärinspektion.

Reser ni med husdjur är det ni som har ansvaret för det
När ni tar med er husdjur till Republiken Kroatien tar ni på er hela ansvaret för att införselbestämmelserna följs. Kontrollera att ert husdjur har vaccinerats i tid, respektive vaccinerats på nytt (återvaccinerats), att det gjorts en efterkontroll av antikroppar och att det har giltigt pass eller veterinärcertifikat. Om ert husdjur vid ankomsten till gränsövergången inte uppfyller dessa krav, kan ni nekas inresa till Republiken Kroatien, innebärande att ert djur sänds tillbaka till ursprungslandet eller sätts i karantän. Som djurägare får ni stå för alla kostnader som uppstår genom verkställande av sådana åtgärder.

Enligt Regelsamlingen om veterinärvillkor gällande icke kommersiell förflyttning av husdjur avses med husdjur följande djurraser: hundar, katter, tamiller (Mustela putorius) ur mårdfamiljen (Mustelidae), ryggradslösa djur (utom bin och kräftor), tropiska prydnadsfiskar, amfibier, reptiler, all sorts fåglar (utom fjäderfän) samt gnagare och tamkaniner.

Högst tillåtet antal djur
Med icke kommersiell införsel av husdjur avses införsel av fem eller färre husdjur till Republiken Kroatiens territorium. Dessa måste genomgå en kontroll avseende dokumentation och identifikation som utförs av tulltjänsteman vid inresa till Republiken Kroatien. Sådana husdjur räknas inte som en vara och måste obligatoriskt åtföljas av ägaren eller den som ägaren har befullmäktigat som tar ansvar för djuret under hela resan.

Villkor
Allmänna villkor avseende införsel av hundar, katter och tamillrar (andra namn är husiller, vit iller, afrikansk iller, frett, amerikansk iller, tamiller, husfrett eller tamfrett (Mustela putorius) med ursprung i länder inom Europeiska Unionen eller i lågriskländer utanför Europeiska Unionen:

Hundar, katter och tamillrar
  • måste vara märkta med ett microchip. Om djuret är märkt med ett microchip som inte motsvarar ISO Standard 11784 eller 11785 utan med ett chip av annan typ, är ägaren respektive innehavaren skyldig att ombesörja motsvarande microchip-läsare som behövs för att läsa av microchipet. Djurägarens namn och adress ska alltid kunna fastställas. Veterinären måste skriva in microchipets nummer i det pass eller certifikat som ägaren respektive innehavare medför tillsammans med djuren
  • måste åtföljas av pass eller certifikat utfärdat av auktoriserad veterinär
  • måste vara vaccinerade mot rabies.
Förflyttning är tillåten av djurarter som kommer från länder inom Europeiska Unionen eller från lågriskländer utanför Europeiska Unionen och som är yngre än tre månader och inte vaccinerade, om ägaren eller innehavaren medför ett pass eller certifikat till dessa eller om de från födseln har vistats på samma plats och inte varit i kontakt med vilda djur som kan ha varit utsatta för infektioner, eller om de förflyttar sig i sällskap med sin mor som de fortfarande är beroende av.

Hundar, katter och tamillrar som kommer från högriskländer måste
  • vara märkta med ett microchip
  • åtföljas av ett certifikat utfärdat av auktoriserad veterinär eller, vid upprepad inresa i Republiken Kroatien, av pass (hundar från Kroatien)
  • vara vaccinerade mot rabies
  • ha genomgått prov för neutralisering av antikroppar genom titrering som motsvarar minst 0,5 IJ/ml i prov som auktoriserad veterinär utfört, minst 30 dagar efter vaccineringen och tre månader före förflyttningen, vid därtill behörigt laboratorium enligt en lista som kan hämtas på hemsida: http://ec.europa.eu/foodnimal/liveanimals/pets/approval_en.htm

Den föreskrivna perioden på tre månader tillämpas inte vid upprepad inresa till Republiken Kroatiens territorium av husdjur vars pass bekräftar att ett positivt titreringsprov på antikroppar har utförts innan djuret har lämnat Republiken Kroatien.

Djur som införs i kommersiellt syfte och djur som reser i form av försändelse måste undersökas av veterinär före sändning.

För ytterligare information, vänligen kontakta Ministeriet för jordbruk, fiskenäring och landsbygdsutveckling - Veterinärförvaltningen
telefon: +385 1 6443 540,
hemsida: www.mps.hr  
 
 

Cookie policy

In order to provide you the best experience of our site, and to make the site work properly, this site saves on your computer a small amount of information (cookies). By using the site www.croatia.hr, you agree to the use of cookies. By blocking cookies, you can still browse the site, but some of its functionality will not be available to you.

What is a cookie?

A cookie is information stored on your computer by the website you visit. Cookies allow the website to display information that is tailored to your needs. They usually store your settings and preferences for the website, such as preferred language, e-mail address or password. Later, when you re-open the same website, the browser sends back cookies that belong to this site.

Also, they make it possible for us to measure the number of visitors and sources of traffic on our website, and as a result, we are able to improve the performance of our site.

All the information collected by the cookies, is accumulated and stays anonymous. This information allows us to monitor the effectiveness of the websites and is not shared with any other parties.

All this information can be saved only if you enable it - websites cannot get access to the information that you have not given them, and they cannot access other data on your computer.

Disabling cookies

By turning off cookies, you decide whether you want to allow the storage of cookies on your computer. Cookies settings can be controlled and configurated in your web browser. If you disable cookies, you will not be able to use some of the functionality on our website.

More about cookies can be found here:

HTTP cookie
Cookies