Kultura in dediščina

Zgodovina

na vsakem koraku

Nameščena na preseku med vzhodom in zahodom srednje Evrope ter južnjaškega duha Sredozemja, Hrvaška je z leti razvila

raznoliko umetniško, književno in glasbeno tradicijo. Bogata kulturna dediščina se razprostira izven številnih muzejev, cerkva in

katedral. 

UNESCO

Nematerialna kulturna dediščina na Hrvaškem

Croatia Feeds

Koristne informacije