www.croatia.hr

Prenos živih živali čez mejo

Prenos hišnih ljubljenčkov čez mejo je možen samo ob posedovanju potrebne veterinarske dokumentacije o zdravstvenem stanju živali, pri čemer morajo biti psi in mačke označeni z mikročipom. Vnos do petih hišnih ljubljenčkov se lahko opravi samo na mejnih prehodih, kjer je dovoljen prenos le-teh, medtem ko se prenos večjega števila živali lahko opravi na prehodih, kjer obstaja mejna veterinarska inšpekcija.

Ko potujete s svojim hišnim ljubljenčkom, ste odgovorni za njega
Ko pripeljete svojega hišnega ljubljenčka v Republiko Hrvaško, prevzemate vso odgovornost za izpolnjevanje pogojev za vnos. Na primer, preverite, ali je vaš hišni ljubljenček pravočasno cepljen oziroma znova cepljen, ali je opravljen test titracije in ali ima veljaven potni list ali veterinarski certifikat. V primeru, da vaš hišni ljubljenček ob prihodu na mejni prehod, kjer je dovoljen vnos le-teh, ne izpolnjuje navedenih zahtev, je lahko vaš vstop v Republiko Hrvaško zavrnjen oziroma je žival lahko vrnjena v državo porekla ali odpeljana v karanteno. Kot lastnik živali prevzemate kritje vseh stroškov, ki bi nastali pri izpeljevanju teh ukrepov.

Po Pravilniku o veterinarskih pogojih za nekomercialno gibanje hišnih ljubljenčkov se med hišne ljubljenčke uvrščajo naslednje živalske vrste: psi, mačke, udomačena bela podlasica (Mustela putorius) iz družine kun (Mustelidae), nevretenčarji (razen čebel in rakov), okrasne tropske ribe, dvoživke, plazilci, vse vrste ptic (razen perutnine) ter glodalci in domači kunci.

Največje število živali
Pod nekomercialnim uvozom hišnih ljubljenčkov se razume vnašanje petih ali manj hišnih ljubljenčkov na področje Republike Hrvaške. Ti so dokumentacijsko in identifikacijsko pregledani s strani carinskih uslužbencev na potniški točki vstopa na področje Republike Hrvaške. Takšni hišni ljubljenčki se ne štejejo kot blago in obvezno morajo biti v spremstvu lastnika ali osebe, pooblaščene s strani lastnika, hkrati pa odgovorne za žival med celim potovanjem.

Pogoji
Splošne zahteve, ki se nanašajo na vnašanje psov, mačk in udomačenih belih podlasic (imenovane še kot domači dihur, beli dihur, afriški dihur, feret, ameriški dihur, udomačeni dihur, domači feret ali udomačeni feret – Mustela putorius), ki izhajajo iz držav članic Evropske skupnosti ter držav nizkega tveganja izven Evropske skupnosti, so naslednje:

Psi, mačke in udomačena bela podlasica:
  • morajo biti označeni z mikročipom. V primeru, da je žival označena z mikročipom, ki ne ustreza ISO Standardu 11784 ali 11785, ampak je čip drugačnega tipa, je lastnik oziroma imetnik dolžan zagotoviti ustrezen čitalec, ki je potreben za odčitavanje mikročipa. Ugotavljanje imena in naslova lastnika živali mora biti omogočeno v vsakem trenutku. Veterinar mora vpisati številko mikročipa v potni list ali certifikat, ki ga ima lastnik ali imetnik ob živali.
  • Obvezna je spremljava s potnim listom ali certifikatom, izdanim pri veterinarju, ki je pooblaščen s strani pristojnega telesa.
  • Obvezno je cepljenje živali proti steklini.

Dovoljeno je gibanje živalskih vrst, ki prihajajo iz držav članic Evropske skupnosti in držav nizkega tveganja izven Evropske skupnosti, ki so mlajše od treh mesecev in necepljene, če lastnik ali imetnik poleg njih nosi potni list ali certifikat ter če so od rojstva bivale na istem mestu in niso bile v stiku z divjimi živalmi, ki bi lahko bile izpostavljene okužbi, ali pa potujejo v spremstvu matere, od katere so še vedno odvisne.
Psi, mačke in udomačene bele podlasice, ki prihajajo iz držav visokega tveganja, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
  • morajo biti označeni z mikročipom,
  • morajo imeti certifikat, ki je izdan pri veterinarju, pooblaščenem s strani pristojnega telesa, ali pri vnovičnem vstopu v Republiko Hrvaško s potnim listom (psi iz Hrvaške),
  • morajo biti cepljeni proti steklini,
  • morajo opraviti test titracije z nevtralizacijo protiteles, pri čemer mora biti titer protiteles enak najmanj 0,5IE/ml v vzorcu, ki ga je odvzel pooblaščeni veterinar najmanj 30 dni po cepljenju in tri mesece pred premikom, opravljenega v za to pooblaščenem laboratoriju, ki ga lahko najdete na seznamu, objavljenem na naslednji spletni strani: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm

Predpisano obdobje treh mesecev ne velja za vnovičen vstop hišnih ljubljenčkov na področje Republike Hrvaške, potni list katerih dokazuje, da je bil opravljen test titracije protiteles s pozitivnim rezultatom, preden je žival zapustila Republiko Hrvaško. Živali, ki se uvažajo v komercialne namene in tiste, ki potujejo kot pošiljka, mora pred premikom pregledati veterinar.

Za dodatne informacije vas prosimo, da se obrnete na Ministrstvo za kmetijstvo, ribištvo in razvoj podeželja – Uprava za veterinarstvo
telefon: +385 1 6443 540,
spletna stran: www.mps.hr  
 
 

Cookie policy

In order to provide you the best experience of our site, and to make the site work properly, this site saves on your computer a small amount of information (cookies). By using the site www.croatia.hr, you agree to the use of cookies. By blocking cookies, you can still browse the site, but some of its functionality will not be available to you.

What is a cookie?

A cookie is information stored on your computer by the website you visit. Cookies allow the website to display information that is tailored to your needs. They usually store your settings and preferences for the website, such as preferred language, e-mail address or password. Later, when you re-open the same website, the browser sends back cookies that belong to this site.

Also, they make it possible for us to measure the number of visitors and sources of traffic on our website, and as a result, we are able to improve the performance of our site.

All the information collected by the cookies, is accumulated and stays anonymous. This information allows us to monitor the effectiveness of the websites and is not shared with any other parties.

All this information can be saved only if you enable it - websites cannot get access to the information that you have not given them, and they cannot access other data on your computer.

Disabling cookies

By turning off cookies, you decide whether you want to allow the storage of cookies on your computer. Cookies settings can be controlled and configurated in your web browser. If you disable cookies, you will not be able to use some of the functionality on our website.

More about cookies can be found here:

HTTP cookie
Cookies