Kultúra a dedičstvo

História

na každom kroku

Nachádza sa na križovatke medzi východom a západom, strednou Európou a južným duchom Stredomoria, Chorvátsko rozvilo

počas rokov rôznorodú umeleckú, literárnu a hudobnú tradíciu. Bohaté kultúrne dedičstvo sa nachádza aj mimo

mnohopočetných múzeí, kostolov a katedrál.

UNESCO

Nehmotné kultúrne dedičstvo v Chorvátsku

Ojkanie

Dvojhlas krátkych intervalov Istrie a Chorvátskeho prímoria

Klapské spievanie

Bećarac – vokálne-inštrumentálne melódie z oblasti Slavónie a Baranje

Každoročný fašiangový sprievod zvonárov z oblasti Kastavština

Nemé kolo z oblasti Dalmatínskej Zágory

Sinjska alka – rytiersky turnaj v Sinji

Čipkárstvo v Chorvátsku

Umenie výroby drevených tradičných detských hračiek z oblasti Chorvátskeho zagorja

Sprievod Za Kríž na ostrove Hvar

Sviatok svätého Vlaha, svätca, ochrancu Dubrovníka

Každoročný jarný sprievod kráľovnej alebo ljelje z Gorjana

Pernikárske remeslo v oblasti severného Chorvátska

Mediteránna kuchyňa na chorvátskom Jadrane, na jeho pobreží, ostrovoch a v časti vnútrozemia

The Batana Ecomuseum

Croatia Feeds

Užitočné informácie