Chorvátsko na bicykli

Chorvátsko na bicykli

Tam, kde krajina inšpiruje, a strávený čas sa transformuje

Chorvátsko je plné kontrastných oblastí mimoriadne vhodných a príťažlivých pre ich objavovanie a preskúmanie na bicykli. Ak sa rozhodnete objavovať túto bohatú prírodnú  a kultúrno – historickú krásu na bicykli, určite nepochybíte.

 

Možnosti sú nekonečné, a tak lákavé: od cyklisticky najpopulárnejšieho polostrova Chorvátska – Istrie, cez zalesnené, voňavé ostrovy Kvarneru a horských oblastí Gorski kotar, historické cesty regiónu Lika – Karlovac, cez najvyššie priechody a atraktívne pohoria dinárskeho krasu na dramaticky krásne dalmatínske pobrežie s ostrovmi, alebo z obilných polí v Slavónii cez zelené riečne doliny, cez kultivované kopce a množstvo hradov, kúrií a kostolov na strednom Chorvátsku do mestskej cyklistickej oázy Záhrebu.  

Avšak, už roky najpopulárnejším cyklistickým produktom Chorvátska, pomocou ktorého sa ucelene  mierne dynamickým spôsobom odhalí veľká časť jadranského pobrežia a ostrovov je viacdenná plavba loďou, takzvané „skákanie z ostrova na ostrov ˮ, alebo z prístavu do prístavu po mnohých zázračne krásnych miestach, s bicyklami na lodi, dennými cyklistickými výletmi, ako aj kúpanie sa v čistom a priehľadnom mori v skrytých zátokách.

 

Popri populárnych plavbách sú pre cykloturistov zaujímavé a veľmi vyhľadávané kvalitne sprevádzané alebo samosprevádzané viacdenné cyklistické túry po národných parkoch a prírodných parkoch, alebo kratšie výlety a balíky, ktoré ponúkajú špecializované cykloturistické agentúry, väčšinou špecializované na určitú destináciu alebo región. Destinácie sú dobre vybavené aj inými službami pre cyklistov ako sú: prenájom a servis bicyklov, e-bicykle, obchod s vybavením a súčiastkami, transfery, taxi a podobne, a aj ponuka ubytovania a služieb je v týchto destináciách výnimočne bohatá a kvalitná.

 

Cykloturistika sa veľmi rozvíja prostredníctvom dôležitých medzinárodných cyklistických trás, ktoré spájajú Chorvátsko so zaujímavými a produktovo podobnými miestami v susedstve, ale sa aj s vlastnými zdrojmi nadväzujú na mnohé kvalitné projekty.

Lidija Mišćin

Výnimočne populárna horská cyklistická (MTB) trasa dlhá 78 kilometrov cez Chorvátsko, s pohľadmi na more a na najkrajšie opevnené stredoveké mestečká Istrie je Parenzana – cesta zdravia a priateľstva, ktorá vedie z Talianska cez Slovinsko do Istrie, je zároveň aj prvou chorvátskou greenway trasou – trasou starej úzko koľajovej železnice Trst – Poreč (Parenzo).

Murska a Drávska cyklistická trasa už rokmi priťahujú cykloturistov na viacdenné jazdy od prameňa do ústia týchto dvoch riek. Spájajú Taliansko, Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko a Chorvátsko, a v Chorvátsku sú dve riečne ústia: ústie Mury do Drávy v mestečku Legrad, a ústie Drávy do Dunaja v pútnickom mestečku Aljmaš, na východ od Mesta Osijek.  Celková dĺžka toku Mury v Chorvátsku je 67 kilometrov, a Drávy 305 kilometrov. Doteraz obe trasy vedú cez Međimurje, a Drávska trasa ešte ďalej cez Podravinu a Slavóniu až do ústia, kde pokračuje Dunajská cyklistická trasa cez Erdut, Dalj, Vukovar a Šarengrad do Iloku.

 

Pre cyklistický zážitok z rovinatej Slavónie a Baranje je správnym výberom Panónska cesta mieru z Osijeku,cez oblasť Prírodného parku Kopački rit a Batinu v Baranji do Somboru v susednej Vojvodine, po dĺžke 75 kilometrov.

 

Medzinárodná trasa Balaton – Lonjsko polje je prepojením cykloturisticky rozvinutého susedného Maďarska, ktorá môže výrazne prispieť prevozu cykloturistov cez kontinentálne Chorvátsko a hlavnými štátnymi cyklistickými trasami cez Prírodný park Lonjsko polje potom na juhozápad k Jadranskému moru.

 

Čo sa týka cykloturistiky,  Chorvátsko je už dlhší čas známe aj podľa medzinárodných EuroVelo trasách, ktoré ním prechádzajú, a jedná sa až o štyri EuroVelo (EV) trasy: EV 13 – Trasa Železnej opony a EV 6 – Dunajská trasa cez vnútrozemie Chorvátska, EV 8 – Mediteránna trasa a EV 9 – Baltic – Adriatic pobrežím Chorvátska.

Zoran Jelača

Vojdite do iného, pôsobivého, autentického priestoru a zachovalý prírodný svet chorvátskych riek, polí, lesov, jazier, mora a ostrovov, krasových pohorí,  a krotkých hôr. Otvorí sa iba pre tých, ktorí cez neho prechádzajú s otvoreným srdcom pre nové alebo neočakávané inšpirácie. Nechajte, nech vás očarí, a užívajte si to!

Dalmatia Explorer Adventure & Eco Tours

Užitočné informácie pre cyklistov a cykloturistov

Verejná doprava, kde sa môžu prepravovať aj bicykle sú vlaky, lode (trajekty) a riečne kompy, a možný je aj prevoz bicyklov v lietadle a autobuse. Taktiež, aj samotný bicykel je ako dopravný prostriedok stále častejšou verejnou dopravou, a stále častejšie sú aj systémy verejných bicyklov v mestách Chorvátska.