Kultura i dziedzictwo

Historia

na każdym kroku

Znajdująca się na skrzyżowaniu wschodu i zachodu, Europy Środkowej i ducha południowego, Chorwacja przez lata rozwinęła

różnorodną tradycję artystyczną, literacką i muzyczną. Bogate dziedzictwo kulturowe rozpościera się poza liczne muzea,

kościoły i katedry.

UNESCO

Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Chorwacji

Croatia Feeds

Przydatne informacje