Matija Špelić

Nuttige informatie

Bent u van plan om naar Kroatië op vakantie te gaan?

In dat geval kan de volgende informatie nuttig zijn voor u.

Kroatie in getallen

Klimaat

Kom naar Kroatië en geniet van drie verschillende klimaatzones: Aan de kust heerst een aangenaam mediterraan klimaat met een groot aantal zonuren per jaar. De zomers zijn er heet en droog en de winters zacht en vochtig. De temperatuur daalt iets als je verder naar het binnenland gaat, waar een gematigd landklimaat heerst. Op de toppen boven de 1200 meter komt je terecht in een frisse berglucht. De temperatuur in de zomer is daar ongeveer 13 ºC.

 

Currency

Kroatië is voornemens om over te gaan op de euro, maar tot dan blijft de nationale valuta geldig, de Kroatische kuna (spreek uit koena). Eén kuna is 100 lipa. U kunt geld wisselen bij alle banken, bij wisselkantoren, postkantoren en bijna alle reisbureaus, hotels en campings. In bijna alle instellingen en bij pinautomaten kan een creditcard zoals Visa, MasterCard, American Express, Diners, etc. gebruikt worden.

Converter

Enter the amount to convert

Gratis Wi-Fi

De tijd dat je volkomen onbereikbaar was als je op reis ging ligt al ver achter ons.

Dankzij 300 gratis Wi-Fi acces points verdeeld over heel Kroatië,

kunt u nu makkelijk in contact blijven met uw familie en vrienden.

Reisdocumenten

 

Om Kroatië te bezoeken hoeft u geen ingewikkelde toeren uit de halen om aan een visum te komen. In de meeste

gevallen heeft u slechts een geldig reisdocument nodig. Als u EU-burger bent is een identiteitskaart voldoende. 

 

De douanevoorschriften in Kroatië zijn gelijk aan de standaard EU-voorschriften.

Informatie over reisdocumenten

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met diplomatieke missies en consulaten in het buitenland, of bezoek de website van het Ministerie van buitenlandse en Europese zaken:

http://www.mvep.hr/en/consular-information/travel-information/ 

 

Informatie over douanevoorschriften

De douanevoorschriften in de Republiek Kroatië zijn helemaal in overeenstemming met de voorschriften en standaarden van de EU. De invoer van zaken die niet zijn bedoeld voor verkoop en die ingevoerd worden voor persoonlijk gebruik en vrijgesteld zijn van invoerrechten is echter beperkt tot een waarde van 2.200 kuna (ongeveer 285 euro), en voor lucht- en zeevervoer 3.200 kuna (ongeveer 420 euro).

Buitenlandse en nationale valuta en betaalcheques mogen vrij worden in- en uitgevoerd door zowel buitenlandse staatsburgers als Kroatische staatsburgers met verblijfplaats in het buitenland. De in- of uitvoer van een bedrag van meer dan 10.000 euro dient echter te worden aangegeven bij een douanebeambte. Waardevolle persoonlijke apparatuur en andere technische apparaten dienen eveneens bij de grensovergang te worden aangegeven bij een douanebeambte.

Personen die geen tijdelijke of permanente verblijfplaats in de Europese Unie hebben, hebben recht op teruggave van BTW voor individuele producten die in Kroatië zijn gekocht voor een bedrag van meer den 740 kuna (ongeveer 95 euro). Dit recht ontstaat na het invullen van een Tax Free formulier dat moet worden bekrachtigd door een douanebeambte bij het uitvoeren van de gekochte producten, op z'n laatst drie maanden na de aankoopdatum. Buitenlandse staatsburgers dienen de aanvraag tot belastingteruggave binnen zes maanden na uitgifte van de aankoopfactuur in te dienen. 

 

Voor aanvullende informatie, bezoek de website van de Douane op: www.carina.gov.hr 

 

Aleksandar Gospić

Huisdieren

Uw huisdieren zijn welkom in Kroatië! Als u uw viervoetige

vrienden wilt meenemen naar Kroatië is de enige

voorwaarde dat er een eenvoudige controle dient

te worden uitgevoerd bij binnenkomst in het land.

Bij die controle wordt nagekeken of uw huisdier

een microchip heeft, of het is ingeënt tegen

hondsdolheid en of het een paspoort of

veterinair certificaat heeft.

 

 

Invoer van levende dieren

Hou er rekening mee dat u gedurende de gehele reis zelf verantwoordelijk bent voor uw huisdieren.

De invoer van huisdieren over de staatsgrens is slechts mogelijk nadat er inzage is gegeven in het veterinair certificaat dat de goede gezondheid van de dieren bevestigd. Honden en poezen moeten een identificatiesysteem dragen (microchip). Bij grensovergangen die bestemd zijn om bepaalde huisdieren te vervoeren, is het mogelijk om maximaal vijf huisdieren over de grens te vervoeren. De invoer van een groter aantal dieren is slechts mogelijk bij grensovergangen waar een veterinaire inspectiepost aanwezig is.

Reizen met huisdieren en verantwoordelijkheid

Bij de invoer van huisdieren in Kroatië is het uw verantwoordelijkheid om de geldende voorwaarden te respecteren. Kijk goed na of uw huisdier is ingeënt en of de inenting niet is verlopen, of er een test op antilichamen is gedaan (titerbepaling) en of uw huisdier een geldig paspoort of veterinair certificaat heeft. Als uw huisdier niet aan genoemde voorwaarden voldoet, kan u de toegang tot de Republiek Kroatië worden ontzegd en kan uw huisdier worden teruggestuurd naar het land van herkomst, dan wel in quarantaine worden geplaatst bij een grensovergang die daarvoor bestemd is. De eigenaar draagt alle kosten die voortvloeien uit de toepassing van deze maatregelen.

 

Overeenkomstig de voorwaarden voor het niet-commerciële vervoer van huisdieren worden de volgende diersoorten tot de huisdieren gerekend: honden, katten, fretten (Mustela putorius) uit de marterfamilie (marterachtigen), ongewervelden (behalve bijen en schaaldieren), tropische siervissen, amfibieën, reptielen, alle soorten vogels (behalve pluimvee), knaagdieren en konijnen.

Het maximale aantal huisdieren

De invoer van maximaal vijf dieren wordt beschouwd als niet-commercieel. Een douanebeambte dient bij de grensovergang de dieren te identificeren en hun documenten te controleren. Die dieren worden niet als bagage gezien en dienen voor de duur van de reis onder toezicht te staan van de eigenaar of een persoon die daartoe door de eigenaar is aangewezen.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de invoer van honden, katten en tamme marters (ook bekend als tamme bunzing, wezel of fret - mustela putorius) uit een lidstaat van de EU en laagrisicolanden buiten de EU:

 

 • De dieren moeten een identificatiesysteem dragen (microchip). Als het dier een microchip heeft dat niet in overeenstemming is met de ISO-standaarden 11784 of 11785, dient de eigenaar voor een bruikbaar uitleesapparaat voor de microchip te zorgen. Het dient op ieder moment mogelijk te zijn om naam en adres van de eigenaar vast te stellen. Het paspoort of certificaat van het dier, dat samen met het dier wordt ingevoerd, dient het nummer van de microchip te bevatten, die is uitgeven door een dierenarts.

 • De dieren dienen een paspoort te hebben of een certificaat uitgegeven door een dierenarts die daarvoor is aangewezen door de bevoegde instantie.

 • De dieren dienen te zijn ingeënt tegen hondsdolheid.

Indien dieren uit lidstaten van de EU, of staten buiten de EU die worden beschouwd als laagrisicolanden, jonger zijn dan drie maanden en niet zijn ingeënt, kunnen ze in de Republiek Kroatië worden ingevoerd als de eigenaar of begeleider een geldig paspoort of certificaat heeft, als de dieren vanaf de geboorte op dezelfde plek hebben verbleven en als ze niet in aanraking zijn geweest met wilde dieren die ze zouden hebben kunnen infecteren, of als ze reizen met de moeder van wie ze nog afhankelijk zijn.

 

Honden, katten en marterachtigen uit hoogrisicolanden dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Ze dienen een identificatiesysteem te dragen (microchip).

 • Ze dienen een certificaat te hebben, uitgeven door een erkende dierenarts of, bij hernieuwde binnenkomst, een paspoort (honden uit Kroatië).

 • Ze dienen te zijn ingeënt tegen hondsdolheid.

 • Ze dienen een test van neutralisatie van antilichamen te hebben ondergaan (titerbepaling) waarbij de uitslag tenminste 0,5IU/ml per monster dient te zijn. De test dient te worden uitgevoerd door een erkende dierenarts in een erkend laboratorium, maximaal 30 dagen na inenting en drie maanden vóór het overgaan van de grens. Een lijst van bevoegde instanties is te vinden op de volgende website: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm.

 • De genoemde periode van drie maanden geldt niet indien het gaat om hernieuwde binnenkomst van huisdieren uit de Republiek Kroatië waarvan in het paspoort een positief resultaat van de titerbepaling is opgenomen voordat het dier de Republiek Kroatië verliet.

 • Dieren die commercieel worden ingevoerd en als pakket worden verstuurd dienen voor het versturen door een dierenarts te worden gecontroleerd.

 • Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij het Ministerie van Landbouw - Veterinaire dienst. Tel: +385 1 6443 540. Website: www.mps.hr

 •  

Over

Kroatië

De oppervlakte van het grondgebied van Kroatië bedraagt 56.594 km2 met 31.479 km2 kustwateren die geschikt zijn voor zeilen, zwemmen en duiken.

 

Kroatië beslaat het grootste deel van de oostkust van de Adriatische zee die, als deel van de Middellandse Zee, het diepst het Europese vasteland binnendringt. De smalle bergketen van het Dinara-gebergte scheidt het mediterrane deel van Kroatië van het Midden-Europese continentale deel dat loopt van de oostelijke uitlopers van de Alpen in het noordwesten, tot aan de oever van de Donau in het oosten en omvat het zuidelijke deel van de

Pannonische laagvlakte.

 

En naast alle schoonheid van die landschappen is er nog iets wat u vast zal interesseren: In heel Kroatië kan je gewoon water uit de kraan drinken.

Ivo Pervan