www.croatia.hr

Het over de grens vervoeren van levende dieren

Het over de grens vervoeren van huisdieren is alleen toegestaan indien men in het bezit is van de benodigde veterinaire documenten betreffende de gezondheidstoestand van de dieren; honden en katten dienen te zijn voorzien van een microchip. De invoer van maximaal vijf huisdieren kan geschieden bij grensovergangen die bevoegd zijn op het gebied van vervoer van bepaalde huisdieren. Bij een groter aantal dieren dient de invoer te geschieden bij een grensovergang waar een veterinaire grenscontrolepost aanwezig is.

Wanneer u met uw huisdieren reist, bent u verantwoordelijk voor ze
Als u uw huisdier meeneemt naar Kroatië, bent u er volledig verantwoordelijk voor dat aan alle voorwaarden voor de invoer is voldaan. Ga bijvoorbeeld na of uw huisdier op tijd is ingeënt, dan wel opnieuw is ingeënt (revaccinatie), of de antistoffentest is uitgevoerd en of het een geldig reisdocument of veterinair certificaat heeft. Als uw huisdier bij aankomst bij de grensovergang die bevoegd is voor de invoer van uw huisdier niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan u de toegang tot Kroatië ontzegd worden, of het dier kan worden teruggestuurd naar het land van herkomst dan wel in quarantaine geplaatst worden. U als eigenaar van het dier draagt alle kosten die voortvloeien uit het uitvoeren van bovengenoemde maatregelen.

Onder huisdieren worden, volgens het Reglement betreffende de veterinaire voorwaarden voor niet-commercieel vervoer van huisdieren (Pravilnik o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca), de volgende diersoorten verstaan: honden, katten, tamme fretten (Mustela putorius) uit de familie van de marterachtigen (Mustelidae), ongewervelden (behalve bijen en kreeften), tropische siervissen, amfibieën, reptielen, alle soorten vogels (behalve pluimvee), knaagdieren en konijnen.

Maximaal aantal dieren
Onder de niet-commerciële invoer van huisdieren wordt verstaan het binnenbrengen van vijf of minder huisdieren op het grondgebied van Kroatië. Zowel de veterinaire documenten als de identiteit van het huisdier moeten door een douanebeambte aan een onderzoek worden onderworpen op de plek waar men Kroatië binnenkomt. Dit soort huisdieren wordt niet als goederen beschouwd en dient dus altijd onder begeleiding te staan van de eigenaar of een door de eigenaar aangewezen persoon die de verantwoording draagt voor het dier tijdens de gehele reis.

Voorwaarden
Algemene vereisten aangaande de invoer van honden, katten en tamme fretten (ook genoemd fret, huisfret, witte bunzing, fis, Amerikaanse bunzing, tamme bunzing, gewone bunzing - Mustela putorius) die afkomstig zijn uit een lidstaat van de Europese Unie en laag-risicolanden buiten de Europese Unie:

•    Honden, katten en tamme fretten dienen te zijn voorzien van een microchip. In het geval dat de dieren zijn voorzien van een microchip die niet voldoet aan ISO-standaard 11784 of 11785 maar van een chip van een ander type, is de eigenaar, dan wel de bezitter, verplicht te zorgen voor een bijbehorend uitleesapparaat nodig voor het aflezen van de microchip. Het moet op ieder moment mogelijk zijn de naam en het adres van de eigenaar van het dier vast te stellen. Het nummer van de microchip dient door de dierenarts te worden genoteerd in het reisdocument of op het certificaat dat de eigenaar of bezitter voor het dier bij zich heeft.
•    Het vergezellende reisdocument of certificaat dient te zijn afgegeven door een bevoegde dierenarts.
•    De dieren dienen tegen hondsdolheid te zijn ingeënt.

Het vervoer van diersoorten afkomstig uit lidstaten van de Europese Unie of uit lage-risicolanden buiten de Europese Unie, die jonger zijn dan drie maanden en niet ingeënt, is toegestaan indien de eigenaar of bezitter een reisdocument of certificaat voor de dieren bij zich heeft en de dieren vanaf hun geboorte op dezelfde plek hebben verbleven en niet in aanraking zijn geweest met wilde dieren die kunnen zijn blootgesteld aan een infectie, of indien ze worden vervoerd samen met de moeder waarvan ze nog afhankelijk zijn.

Honden, katten en tamme fretten die komen uit hoog-risicolanden dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

•    Ze dienen te zijn voorzien van een microchip.
•    Ze dienen te worden vergezeld door een certificaat afgegeven door een bevoegde dierenarts, of een reisdocument bij hernieuwde binnenkomst in de Republiek Kroatië (honden uit Kroatië).
•    Ze moeten ingeënt zijn tegen hondsdolheid
•    Ze dienen een test te hebben ondergaan waarbij de aanwezigheid van antistoffen minimaal gelijk is aan 0,5 IJ/ml in een monster dat genomen is door een bevoegde dierenarts, op zijn vroegst 30 dagen na de inenting en drie maanden voor het transport, uitgevoerd in een daartoe bevoegd laboratorium. De bevoegde laboratoria zijn te vinden op:http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm
De voorgeschreven periode van drie maanden geldt niet bij hernieuwde binnenkomst van de huisdieren op het Kroatische territorium, wanneer er in het reisdocument vermeld staat dat de test op antistoffen met een positief resultaat is uitgevoerd voordat het dier Kroatië heeft verlaten.

Dieren die met een commercieel doel worden ingevoerd, of dieren die als vracht worden vervoerd, dienen voor vervoer door een dierenarts te worden onderzocht.

* Voor extra informatie over deze landen kunt u contact opnemen met het Ministerie van Landbouw, Visserij en Plattelandsontwikkeling – Veterinair bestuur.
Telefoon: +385 1 6443 540
Website: www.mps.hr  
 
 

Cookie policy

In order to provide you the best experience of our site, and to make the site work properly, this site saves on your computer a small amount of information (cookies). By using the site www.croatia.hr, you agree to the use of cookies. By blocking cookies, you can still browse the site, but some of its functionality will not be available to you.

What is a cookie?

A cookie is information stored on your computer by the website you visit. Cookies allow the website to display information that is tailored to your needs. They usually store your settings and preferences for the website, such as preferred language, e-mail address or password. Later, when you re-open the same website, the browser sends back cookies that belong to this site.

Also, they make it possible for us to measure the number of visitors and sources of traffic on our website, and as a result, we are able to improve the performance of our site.

All the information collected by the cookies, is accumulated and stays anonymous. This information allows us to monitor the effectiveness of the websites and is not shared with any other parties.

All this information can be saved only if you enable it - websites cannot get access to the information that you have not given them, and they cannot access other data on your computer.

Disabling cookies

By turning off cookies, you decide whether you want to allow the storage of cookies on your computer. Cookies settings can be controlled and configurated in your web browser. If you disable cookies, you will not be able to use some of the functionality on our website.

More about cookies can be found here:

HTTP cookie
Cookies