Turistička zajednica grada Zagreba - Kongresni ured

Turistička zajednica grada Zagreba - Kongresni ured

 

Kongresni ured Turističke zajednice grada Zagreba promovira Zagreb kao idealnu destinaciju za domaće i međunarodne skupove, posebna događanja i incentive putovanja. Kongresni ured pruža savjetodavnu potporu organizatorima događanja, pomaže pri kandidaturama, organizira studijska putovanja i sudjeluje u posebnim prezentacijama. 
Glavne aktivnosti Kongresnog ureda:

 

  • nastupi na međunarodnim kongresnim burzama/radionicama
  • suradnja s organizatorima skupova/incentive putovanja 
  • suradnja s novinarima koji obrađuju kongresno-incentivne tematiku
  • izrada/distribucija promotivnih materijala.

Kontakt

Kaptol 5
Zagreb
10000
Grad Zagreb