Tak zelené, a tak nebezpečné

Tak zelené, a tak nebezpečné

Nebezpečné rostliny v přírodě, kterých se nesmíme dotýkat

Pokud jste jedním z těch, kteří natěšeně čekají teplejší dny, aby mohli trávit více času v přírodě, užívat si zeleně, sbírat houby, léčivé a jedlé byliny a ovoce, pak je Chorvatsko místem právě pro vás.

 

Zatímco spřádáte své zelené plány a sníte o přípravě zdravých jídel a nápojů, buďte opatrní, a ještě před samotným zahájením sběru rostlinného materiálu se dobře informujte, neboť některé chyby mohou být nepříjemné a některé dokonce osudné.

 

Možná předpokládáte, že každou rostlinu rozpoznáte podle popisu nebo fotografie, ale právě zde se ukrývá zmíněné nebezpečí, protože je velmi snadné se splést. Takže „pozor“ na tyto rostliny:

 

K záměně často dochází například u ocúnu jesenního, zelené rostliny, jedné z nejsmrtelnějších v Chorvatsku, neboť se podobá jedlému medvědímu česneku, který se používá jako přírodní antibiotikum.

Ocún roste na vlhčích horských loukách a pastvinách. Na jaře vyraší jeho listy a na podzim jej zdobí růžové květy podobné šafránu.

Jedovatá je celá rostlina, zejména pak její semena a cibulka.

 

Pablen kraňský je zelená rostlina, která roste ve skalnatých bukových lesích, na vlhkých svazích a humusem bohatých podložích, přičemž ve středověku byla využívána k magickým účelům a k výrobě lektvarů.

Ivančica Horvatić

Břečťan je dřevnatá stálezelená popínavá rostlina, jež roste divoce a šplhá se po stromech, skalách, stěnách a dalších podobných podkladech.

Má charakteristické tmavě zelené listy, zelenožluté květy vytvářející kulaté květenství a tmavě modré plody. Přestože jsou všechny části břečťanu jedovaté, zejména jeho plody, využívá se pro lékařské a kosmetické účely.

 

Blín černý je zelená rostlina, která se ve středověku používala k uspávání a přípravě nápojů lásky a dnes má využití pří léčbě astmatu. Lze ji poznat podle vlněného stonku, dlouhých tmavě zelených listech a žluto-fialových květech. Nepříjemně páchne a roste jako plevel na suchých a slunných místech podél silnic, na loukách a zanedbaných pozemcích. Všechny části této rostliny jsou jedovaté!

 

Dávejte pozor, abyste nenabrali také tetluchu kozí pysk, neboť si ji lze snadnou splést s petrželí, kmínem nebo koprem. Roste na loukách, polích či u potoků a vyznačuje se vysokým stonkem, ojíněnými listy a malými bílými květy. Pozor, všechny části tetluchy jsou jedovaté!

 

Jedna z nejznámějších keřovitých poloparazitických rostlin, která roste v korunách různých druhů jehličnatých i listnatých stromů je jmelí. Lze ji poznat podle kulatých bobulí bílé nebo nažloutlé barvy, které jsou jedovaté, ovšem míra jedovatosti závisí na druhu stromu, na němž parazituje. Na druhé straně, stejně jako každý jed, je i tato bylina v malých dávkách velice léčivá.

 

Ačkoli se často používá jako okrasná rostlina v zahradách a parcích, nezapomeňte, že krásná rostlina fialových květů oměj horský je jednou z nejjedovatějších rostlin v Chorvatsku.

Jedovaté jsou všechny její části, přičemž charakteristickými znaky této zelené rostliny jsou ojíněné listy a květy shlukující se do hroznů. V přírodě roste oměj na vlhkých stanovištích horských oblastí.

Lýkovec jedovatý je opadavý keř, který patří mezi chráněné a ohrožené rostliny chorvatské flóry. Poznáme jej podle spirálově rostoucích podlouhlých listů a růžových květů příjemné vůně. Často je pěstován jako okrasná rostlina. Roste na úrodných, sypkých půdách bohatých na vápno a humus. Plody jsou nejjedovatější a některé sloučeniny, jež tato rostlina obsahuje, mají karcinogenní účinek.

Každý zná oleandr, který se kvůli své odolnosti, snadnosti pěstování a rozmanitosti barev květů často pěstuje v zahradách a parcích.

Všechny části této středomořské keřovité krásky jsou výrazně jedovaté a problémy může způsobit i náhodné vdechování kouře hořícího oleandru.

 

Samotné jméno rozpuku jízlivého vyzývá k velké opatrnosti. Jedná se o trvalku rostoucí podél potoků a jezer, na vlhkých místech a v mokřadech. Má hlízovitý dutý oddenek, holý vroubkovaný stonek, zoubkované listy v podobě per a bílé květy tvořící okolíky. Celá rostlina je jedovatá a zejména její podzemní části, které lze snadno zaměnit s kořenem pastináku nebo petržele. A pamatujte, pouhá jedna odnož jedovatého rozpuku může způsobit smrt dospělé osoby!

 

Skočec obecný je keřovitá rostlina rozdělených listů a načervenalých květů seskupených do květenství. Všechny části rostliny jsou jedovaté, nejvíce pak semena, která obsahují jedovatou látku ricin, jež může být dokonce nebezpečnější než hadí jed. Správným zpracováním z nich však lze získat velice léčivý ricinový olej, který se používá pro různé lékařské účely.

 

Tis je krásný stálezelený keř poutající pozornost jemnými tmavě zelenými jehlicemi a atraktivními načervenalými semeny, která však ukrývají nebezpečné tajemství, neboť jsou velice jedovatá. Tuto rostlinu lze rozpoznat podle velmi tvrdého dřeva s červenohnědou kůrou a měkkých hřebenovitě rozloženými jehlicemi, kvůli kterým je často považována za smrk.

Rulík zlomocný je keřovitá rostlina rozšířená v kopcovitých a horských oblastech. Rozeznat ji lze podle vřetenovitých rozvětvených lodyh, párových vejčitých listů vejčité, zvonkovitých hnědých květů a černých bobulí.

I zde platí pravidlo – smrtící a léčivý. Přestože jsou všechny části rostliny jedovaté, její listy a kořen se používají pro lékařské účely.

 

Jedovatost bolehlavu je známá již od pradávna a k zabíjení ji zneužívali i staří Řekové a Římané. Má se dokonce za to, že právě touto rostlinou byl otráven filozof Sokrates. Charakterizuje ji silný a dlouhý dutý stonek s namodralými a červenými skvrnami, nařezanými listy a bílými květy v květenství. Roste na vlhkých místech, podél cest, v blízkosti sídel a u živých plotů, vytváří velké množství plodů a tím způsobem se snadno šíří.

 

Užívejte si přírody a jejích darů, ale buďte opatrní, co sbíráte a jíte, aby se krásný výlet nezměnil v katastrofu.

A proto, pokud si nějakou rostlinou nejste zcela jisti, vyhledejte odborníka, anebo, což je jistější, se jí vyhněte. Pokud se však přece jen dostanete do nepříjemností, zaměňte nejedlou rostlinu za jedlou, vyvolejte zvracení a co nejdříve kontaktujte lékaře.