Kopački rit

Přírodní park

Kopački rit

Největším přírodním klenotem Slavonie je Přírodní rezervace Kopački rit, která vyniká nádhernou zelení vody a lesů. Rezervace o rozloze 238 hektarů se nachází u města Osijeku kolem ústí řeky Drávy do Dunaje a zahrnuje močálovitý kraj, který se díky nepřístupnosti a častým záplavám dochoval v prapůvodním přírodním stavu. Kopački rit je zároveň jedním z největších přírodních mokřadů v Evropě, kvůli čemuž je zařazen na Ramsarský seznam mokřadů světového významu a navržen na zařazení na seznam světového přírodního dědictví UNESCO. Početná stáda jelenů jsou jakousi ochrannou známkou Kopačkého ritu, ale žijí zde též obdobně velká stáda divokých prasat. V rezervaci se vyskytují i další druhy savců, nad nimiž však svým množstvím vynikají ptáci, kterých zde žije na 300 různých druhů. Nejvzácnějšími z nich jsou orel mořský a čáp černý. Do Přírodní rezervace Kopački rit se lze snadno přepravit automobilem z nedalekého největšího města Slavonie Osijeku a užít si prapůvodní panonskou přírodu složenou z močálů, lesů a záplavových polí. Nejlépe ovšem rezervaci poznáte během návštěvy výletní lodí, která může vplout i do mělkých slepých ramen mokřadů. Krásy Kopačkého ritu mohou obdivovat také turisté, kteří plují po Dunaji na velkých říčních parnících, neboť řeka tvoří východní hranici této velkolepé rezervace.