Ostrov Šipan - princ Elafitů

Ostrov Šipan - princ Elafitů

Ostrov Šipan je z Elafitů největší a na cestách jachtařů má důležitou roli. Je to nejbližší ostrovní oáza, kde můžete přenocovat v bezprostřední blízkosti Dubrovníku a zároveň si užívat v poklidném ostrovním ovzduší bez přehnaných vlivů civilizace.

 

Šipan krom toho spolu s nedalekým Jakljanem definuje oblast tzv. Boky false, čili hlubokého zálivu obklopujícího pevninu, východní část Pelješace a zmíněné ostrovy. V takovém „jezerském" prostředí bylo výhodné kotviště vždy vyhledáváno četnými jachtaři.

 

Samotný Šipan si zachoval ducha starých časů. Na tomto ostrově se čas skutečně zastavil a jen ta či ona renovace starých letních sídel je předtuchou, jak žijeme ve XXI. stol. Na tomto ostrově jsou dvě hlavní kotviště, Suđurađ z východní strany a Šipanska Luka ze západní strany ostrova a k tomu dobré kotviště v úzkém průplavu Harpoti (velké jachty musejí dbát na to, že je nad nimi natažený elektrický kabel). Až vplujete do Šipanského přístavu, po severní straně se nachází nevelké přívaziště jachet a naproti několik bójí k přivázání.

 

Guinnessův rekordman a bezpečný přístav, kde se zastavil čas

V tomto městečku si můžete dát výborná jídla a užít si místních autochtonních specialit, jimiž je Šipanský přístav znám i za hranicemi Evropy. Pokud nahlédnete do vnitrozemí ostrova, spatříte prostranné plodné pole i „malý milion" olivovníků. Jde totiž o to, že Šipan je v Guinnessově knize rekordů zapsán pro největší počet olivovníků na metr čtvereční. Je to následek tradice, ale i skutečnosti, že na ostrově jsou prameny pitné vody. Proto je Šipan v dějinách využíván jako „rezervní" pole Dubrovnické republiky, zatímco plodná rovina prostírající se dnes středem ostrova tyto časy pouze připomíná.

 

Šipan je zároveň i ostrov bohaté sakrální tradice s dokonce čtyřiceti třemi kostely, které kdysi obyvatelům sloužily jako úkryt při vpádech pirátů. Památkou na tyto časy jsou starobylé paláce, které dnes získávají nový lesk. Nejznámější z nich je letní sídlo Vice Stjepoviće Skočibuha v městečku Suđurađ. V městečku se nachází pro jachtaře nevelké přívaziště na molu u trajektního přístavu. Záliv je všeobecně vzato výhodný k zakotvení za západních větrů.

Jižní břehy tohoto ostrova jsou strmé a nepřístupné, ale jeho severní břehy jsou mírné a vhodné k zakotvení, ale jen za příznivého počasí, jelikož jsou většinou vystaveny větrům.

Abyste pocítili ovzduší tohoto nevelkého ostrova, musíte určitý čas prožít v jeho blízkost, ale i na něm a přizpůsobit se jeho zvláštnímu životnímu rytmu. Věříme, že se jako mnozí před vámi znovu vrátíte na jeho břehy.