Staré město Dubrovník | Vítejte na oficiálních stránkách Chorvatského turistického sdružení!

Staré město Dubrovník

  • Domů
  • Zážitky
  • Staré město Dubrovník

UNESCO

Staré město Dubrovník

„Perla Jadranu“ se stala významným činitelem ve Středozemí na konci 13. století. Toto město (historické centrum) z pozdního středověku na samotném jihu chorvatského pobřeží se nachází těsně pod horou Srđ. Až do dnešní doby se dochoval charakter jedinečného městského celku opásaného hradbami a v dějinách stavby měst zaujímá významné místo. Přestože město bylo hodně poničeno zemětřesením v roce 1667, podařilo se v Dubrovníku zachovat gotické, renesanční a barokní kostely, kláštery, paláce a fontány.