Střední Velebit – Dabarské skály

Střední Velebit – Dabarské skály

Kamenné, leč srdečné srdce Velebitu

V reliéfu velebitského masívu dlouhého 143 kilometrů zaujímají výjimečné místo Dabarské skály (Dabarski kukovi) nedaleko vesnice Baške Oštarije. Jedná se o řadu ostrých skalnatých vrcholků, které se jako obrovská stěna vynořují ze zelených dabarských lesů a travnatých údolíček souběžně s jaderským pobřežím. V této rozeklané ose se nejvíce vyjímají Bačić kuk, Kukaline, Butinovača, Kiza, Grabar a Ljubičko brdo. Podél jejich severovýchodního úbočí se rozkládá několik rozlehlých krasových údolí, z nichž jsou tři největší známa pod jménem „dabar“ (Crni, Ravni a Došen dabar) a ostatní jako „duliba“ (Bačić duliba a Crna duliba). „Dabar“ a „duliba“ jsou staré slovanské názvy pro hluboká lesní údolí.

Velebit, Vrh Kize
Alan Čaplar

Přechod Dabarských skal po jejich hřbetu představuje takřka nemožný horolezecký výkon, byť je většina hřebenu opatřena turistickým značením. Takovýto přechod ovšem vyžaduje slušné lezecké dovednosti, neboť jsou vzhledem k rozeklanosti hřebenu některá místa neprůchodná.

 

Dabarské skály jsou však snadno dostupné po nenáročných stezkách, které vedou z vesnice Baške Oštarije na úpatí skal a dále k jejich vrcholům. Podél severovýchodní strany skal prochází pěkná lesní stezka směrem na Crni a Ravni dabar. Ještě snadněji se z Bašských Oštarijí do Ravného dabaru dostanete Premužićovou stezkou, která se táhne od Zavižanu do Oštarijí. Velice významným bodem návštěvy Dabarských skal a „dabrů“ je zastávka v horské boudě v Ravném dabaru.


Středisko horské turistiky a hlavní výchozí bod túr po Velebitu jsou Baške Oštarije. Jedná se o horskou osadu v důležitém velebitském průsmyku mezi Gospićem a Karlobagem. V samotném oštarijském průsmyku se nachází jedinečný kamenný památník ve tvaru kostky, který byl vztyčen v roce 1846 u příležitosti dokončení výstavby této důležité velebitské komunikace. Je odtud velmi pěkný výhled na moře. Místo je však vystaveno velmi silnému větru bóra, pročež je navazující část průsmyku kryta krátkým tunelem. Památník je známý pod jménem kubus. V samotné vesnici Baške Oštarije se nachází dvě horské boudy a několik objektů, které poskytují ubytování.

Velebit
Alan Čaplar

Značené horské stezky umožňují zajímavé výstupy z Bašských Oštarijí na desítku vrcholků v jejich okolí. Nejkrásnější výhledy skýtá vrchol Veliki Sadikovac (1 286 m) orientovaný do vnitrozemí, na nějž výstup ze zmíněné osady trvá asi hodinu a půl. Ljubičko brdo (1 320 m) je z Oštarijí vidět jako široký travnatý hřeben zakončený skalami. Z vrcholu se otevírá široký výhled, který patří k nejhezčím na celém Velebitu, neboť současně zahrnuje vrcholky jižního Velebitu, moře, Liku, Dabarské skály a oštarijské polje. Výstup na něj trvá dvě hodiny. Nejmalebnějším vrcholem Dabarských skal je Kiza (1 274 m) na vápencovém hřebenu pokrytém směsicí kolmých a šikmých skalisek různých tvarů. Vrchol sice není příliš vysoký, ale výhledy z něj jsou pěkné, vzhledem k jeho vynikající poloze. Výstup na něj z Bašských Oštarijí vám zabere půldruhé hodiny. Nejvýraznější vrcholek Dabarských skal je Bačić kuk (1304 m) a výstup na něj začíná v údolí Bačić duliba, kde též startuje stezka na travnatý Budakův kopec (Budakovo brdo) (1 317 m). Nedaleko se rozkládá biotop endemické velebitské květiny degénie.

 

Pokud se do Dabarských skal vydáte s otevřeným srdcem a budete mít štěstí na pěkně počasí, tak vás čekají krásná panorámata a četné další zajímavosti, kterým se budete divit a obdivovat je. Z návštěvy Dabarských skal si tak odnesete příjemné a trvalé vzpomínky.