www.croatia.hr

Převoz živých zvířat přes hranici

Převoz domácích mazlíčků přes hranici je možný pouze s potřebnou veterinární dokumentací o zdravotním stavu zvířat, při čemž psi a kočky musí být označeni mikročipem. Dovoz do pěti domácích mazlíčků lze uskutečnit přes hraniční přechody, určené pro převoz určených domácích mazlíčků, zatímco převážení většího počtu zvířat lze uskutečnit pouze přes hraniční přechod který má veterinární inspekci.

Když cestujete se svým domácím mazlíčkem, tak jste za něj zodpovědní
Pokud přivážíte svého domácího mazlíčka do Chorvatska, máte veškerou zodpovědnost za plnění podmínek převozu.. Ověřte si, zdali je váš domácí mazlíček včas očkován či přeočkován (revakcinace), podstoupil test titrace protilátek a jestli má platný pas nebo veterinární ověření. Pokud váš domácí mazlíček při příjezdu na hraniční přechod určený k jeho převozu nesplňuje uvedené požadavky, vstup do Chorvatska vám nemusí být povolen, případně může být zvíře vráceno do země původu nebo dáno do karantény. Jako majitel zvířete jste povinen uhradit veškeré náklady spojené s provedením těchto opatření.

Pod domácími mazlíčky, podle Směrnic o veterinárních podmínkách pro nekomerční pohyb domácích mazlíčků se rozumí následující živočišné druhy: psi, kočky, fretka domácí (Mustela pitorius) z rodu kunovitých (Mustelidae), bezobratlovci (kromě včel a raků), ozdobné tropické ryby, obojživelníci, plazi, všechny druhy ptáků (kromě drůbeže), hlodavci a domácí králíčci.

Maximální počet zvířat
Pod nekomerčním dovozem domácích mazlíčků se rozumí dovážení pěti nebo méně domácích mazlíčků na území Chorvatska. Ti musí být podrobeni dokumentační a identifikační prohlídce celní službou na cestovním terminálu při vstupu na území Chorvatska. Takoví domácí mazlíčci se považují za zboží a musí být v doprovodu majitele nebo zmocněné osoby, zodpovědné za zvíře po celou dobu cestování.

Podmínky
Všeobecné podmínky, které se vztahují na dovoz domácích mazlíčků: psů, koček a domácích fretek (jinak domácí tchoř, bílý tchoř, americký tchoř, krotký tchoř,domácí nebo krotká fretka Mustela pitorius), původem ze zemí členů Evropské unie a zemí s nízkým rizikem mimo Evropskou unii.
  • Psi, kočky a fretka domácí musí být označeni mikročipem. V případě, že je zvíře označeno mikročipem, který neodpovídá ISO Standardu 11784 nebo 11785, ale je jiného typu, majitel nebo zástupce je povinen zajistit odpovídající čtečku, která je potřebná ke čtení mikročipu. Kdykoli totiž musí být umožněno určování jména a adresy majitele zvířete. Číslo mikročipu musí veterinář zapsat do pasu nebo ověření, které majitel či zástupce nosí spolu se zvířetem, musí mít pas
  • nebo certifikát, vydaný oprávněným veterinářem
  • musí být očkována proti vzteklině.

Zvířatům, která přijíždějí ze zemí Evropské unie a zemí s nízkým rizikem mimo Evropskou unii bude povolen pohyb pokud jsou mladší než tři měsíce a nejsou očkována a majitel nebo zástupce má jejich pas nebo certifikát a pokud od narození pobývala na stejném místě a nebyla v kontaktu s divokými zvířaty, která mohla být vystavena nákaze, nebo se pohybují v doprovodu matky, na které jsou ještě závislá.

Psi, kočky a domácí fretky, které přicházejí ze zemí s vysokým rizikem*, musí splňovat následující podmínky:
  • musí být označeny mikročipem
  • musí mít ověření vydané oprávněným veterinářem nebo při opakovaném vstupu do Chorvatska, pas (psi z Chorvatska)
  • musí být očkováni proti vzteklině
  • musí být podrobeni testu neutralizace protilátkami titrace rovné nejméně 0,5 IJ/ml ve vzorku odebraném oprávněným veterinářem, nejméně 30 dní po očkování a tři měsíce před přemísťováním v oprávněné laboratoři, kterou můžete najít na seznamu na následujících internetových stránkách: http//:ec.europa.eu/food/snímal/liveanimals/pets/approval_en.htm

Předepsané období tří měsíců se nevztahuje na opakovaný vstup domácích mazlíčků na území Chorvatska, jejichž pas potvrzuje, že titrace protilátek s pozitivním výsledkem byla provedena dříve, než zvíře opustilo Chorvatsko.

Zvířata, která se dovážejí ke komerčním účelům a cestují jako zásilka, musí před odbavením prohlédnout veterinář.

Pro podrobnější informace o zemích se prosím obraťte na Ministerstvo zemědělství, rybářství a rurálního rozvoje – Veterinární správu
telefon: +385 1 6443 540,
www.mps.hr  
 
 

Cookie policy

In order to provide you the best experience of our site, and to make the site work properly, this site saves on your computer a small amount of information (cookies). By using the site www.croatia.hr, you agree to the use of cookies. By blocking cookies, you can still browse the site, but some of its functionality will not be available to you.

What is a cookie?

A cookie is information stored on your computer by the website you visit. Cookies allow the website to display information that is tailored to your needs. They usually store your settings and preferences for the website, such as preferred language, e-mail address or password. Later, when you re-open the same website, the browser sends back cookies that belong to this site.

Also, they make it possible for us to measure the number of visitors and sources of traffic on our website, and as a result, we are able to improve the performance of our site.

All the information collected by the cookies, is accumulated and stays anonymous. This information allows us to monitor the effectiveness of the websites and is not shared with any other parties.

All this information can be saved only if you enable it - websites cannot get access to the information that you have not given them, and they cannot access other data on your computer.

Disabling cookies

By turning off cookies, you decide whether you want to allow the storage of cookies on your computer. Cookies settings can be controlled and configurated in your web browser. If you disable cookies, you will not be able to use some of the functionality on our website.

More about cookies can be found here:

HTTP cookie
Cookies